Thieme wil onderzoek naar bestuur­lijke inte­griteit


14 september 2011

In een spoeddebat over megastallen heeft de Partij voor de Dieren gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de wijze waarop gemeenten en provincies vergunningen verlenen voor veehouderijen. Kwesties als het omzeilen van regels, het niet handhaven en schijn van belangenverstrengeling komen steeds vaker in beeld. Aanleiding voor het debat was een uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla waaruit blijkt burgers vaak het nakijken hebben bij uitbreidingen van de veefabrieken en dat burgers te maken krijgen met ambtenaren die banden hebben met de vee-industrie.

Eerder constateerde het KLPD al dat de verwevenheid van de veesector en de politiek het risico van aantasting van de bestuurlijke integriteit met zich meebrengt. Marianne Thieme: “de aanhoudende signalen vanuit burgers dat zij zich niet gehoord voelen en te maken hebben met een overheid die koste wat kost de vee-industrie ale ruimte wil geven zijn zorgelijk. Het voedt de ongerustheid dat de bestuurlijke integriteit in het geding is.”

Thieme diende in totaal twee moties in, die in de eerstvolgende stemming aan bod zullen komen. De Partij voor de Dieren vraagt ook om inzicht te geven in alle vergunning- en bouwactiviteiten op het gebied van megastallen voor de van het door de Kamer gevraagde moratorium op de bouw van megastallen gedurende de maatschappelijke dialoog hierover.

Motie om onderzoek te laten uitvoeren naar naleving en handhaving van milieuwetten
Motie
inventarisatie naleving moratorium megastallen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief