Geen scha­lieg­aswinning in Nederland!


14 september 2011

Het wordt tijd dat alle leden van de Tweede Kamer zich bewust worden van de schadelijke gevolgen van het boren naar schaliegas. Dat vindt de Partij voor de Dieren. Daarom heeft de partij de leidingeigenaar Vewin en professor Jan Rotmans uitgenodigd om andere partijen te informeren over de ernstige gevolgen van het boren naar schaliegas voor respectievelijk drinkwater en natuur en milieu. Vandaag vindt er een hoorzitting plaats over schaliegas. Voor de hoorzitting zijn verder onder meer de stichting Schaliegasvrij, gedeputeerde van Noord-Brabant Jules Iding en het boorbedrijf Cuadrilla present.

Schaliegas is moeilijk te winnen gas dat gewonnen wordt uit de aardkorst. De boringen daarnaar zijn omstreden omdat er veel chemicaliƫn voor nodig zijn en omdat er bij de boringen gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen, zoals methaangas en olie. De omwonenden zien de boringen niet zitten. Desondanks wil minister Verhagen (Economische Zaken) nog dit najaar proefboringen in de provincie Brabant toestaan, om te beginnen in de gemeenten Boxtel en Haaren.

De Partij voor de Dieren is fel tegen het boren naar schaliegas omdat de risico's voor volksgezondheid en veiligheid onacceptabel zijn en de boringen de kwetsbare natuur kunnen aantasten. Daarbij kan het vasthouden aan fossiele brandstoffen de noodzakelijke omschakeling naar schone brandstoffen sterk vertragen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief