Waalkens (PvdA) frus­treert dieren­wel­zijns­beleid


31 oktober 2007

Financiële verankering dierenwelzijn jaar uitgesteld

Den Haag, 31 oktober 2007 – De Partij van de Arbeid frustreert de totstandkoming van nieuw dierenwelzijnsbeleid. Nadat de vaste kamercommissie voor LNV eerder had besloten dat de Nota Dierenwelzijn aan de orde moest komen vóórdat de LNV-begroting door de Kamer wordt vastgesteld, verschoof de traditionele landbouwcoalitie van CDA, VVD en SGP de behandeling van de nota naar volgend jaar. Bij de procedurevergadering waarin deze plotselinge wijziging in de besluitvorming tot stand kwam, was de Partij van de Arbeid toevallig afwezig. De Partij voor de Dieren diende vervolgens met steun van GroenLinks en SP een spoedverzoek in voor een extra procedurevergadering, om het gewijzigde besluit ter discussie te kunnen stellen in aanwezigheid van de PvdA. Harm-Evert Waalkens, ex-dierenbeschermer van het jaar en woordvoerder dierenwelzijn voor de PvdA, liet in deze extra vergadering weten de landbouwcoalitie te steunen in de ernstige obstructie van het dierenwelzijnsbeleid. Nadat minister Verburg zelf al keer op keer treuzelde met het uitbrengen van de lang verwachte Nota Dierenwelzijn –de nota zou reeds voor de zomer verschijnen maar is pas twee weken geleden aan de Kamer gestuurd- zorgen PvdA, CDA, VVD en SGP er nu voor dat dieren nog langer moeten wachten op de nodige welzijnsverbeteringen.

De Kamer stemt vlak voor het kerstreces over de begrotingen voor komend jaar. Wanneer de Nota Dierenwelzijn pas na de vaststelling van de LNV-begroting aan de orde komt, hebben de fracties nauwelijks mogelijkheden om het gewenste dierenwelzijnsbeleid financieel te verankeren, waardoor dat automatisch door zou schuiven naar de begroting voor 2009. Een jaar verlies via een zeer dieronvriendelijk spelletje van de landbouwcoalitie, dat 500 miljoen dieren in de bio-industrie een jaar langer laat lijden dan nodig zou hoeven zijn volgens de verkiezingsprogramma’s van een ruime kamermeerderheid van PvdA, SP, PVV, Groenlinks, Christenunie, D66 en de Partij voor de Dieren.

Nu de Tweede Kamer na drie dieronvriendelijke kabinetten Balkenende een diervriendelijker samenstelling kent, proberen de traditionele boerenbelangenpartijen de koerswijziging ten gunste van de dieren een halt toe te roepen. De Partij van de Arbeid, die in verkiezingstijd en in haar partijprogramma nog een flink aantal diervriendelijke beloften deed, blijkt zich als regeringspartij regelmatig aan te sluiten bij deze landbouwcoalitie. Vanmiddag bleek dat de partij zich niet sterk wilde maken voor een tijdige behandeling van de Nota Dierenwelzijn. Ook een compromisvoorstel om de stemmingen over de LNV-begroting uit te stellen wanneer de dierenwelzijnsnota pas in januari aan de orde komt, werd niet gesteund door de Partij van de Arbeid.

Esther Ouwehand, kamerlid Partij voor de Dieren: “De Partij van de Arbeid gaat volledig voorbij aan eerder gemaakte afspraken binnen de commissie van LNV. We hebben herhaaldelijk vastgesteld dat een spoedige behandeling van de Nota Dierenwelzijn noodzakelijk is om volgend jaar een gedegen dierenwelzijnsbeleid te kunnen voeren, voorzien van een deugdelijke financiële basis. Kennelijk vindt de PvdA dat dieren nog wel wat langer mogen blijven zitten in de krappe stallen, overvolle asiels en uitpuilende veewagens.”

Hoewel minister Verburg heeft aangegeven dat de Nota Dierenwelzijn onderdeel vormt van haar begroting, bestaan er allerlei onduidelijkheden ten aanzien van de (financiële) plannen voor dierenwelzijn. Onderzoek wees uit dat de LNV-begroting niet voldoet aan de algemene begrotingsnormen. Zo ontbreken op het gebied van dierenwelzijn helder geformuleerde doelen, waarop de Kamer de minister kan afrekenen. In antwoord op vragen over de dierenwelzijnsparagrafen in de begroting verwees de minister maar liefst 27 keer naar de (toen nog te verschijnen) Nota Dierenwelzijn. Ook deze nota ontbeert echter een gedegen financiële onderbouwing. Daarmee wordt de Kamer belemmerd in het uitvoeren van haar controlerende taak. Een motie die de minister opriep alsnog een deugdelijke begroting af te geven, werd verworpen door PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief