Land­bouwblok Tweede Kamer probeert dieren­wel­zijns­beleid heel jaar te vertragen


30 oktober 2007

Den Haag, 30 oktober 2007 – Het traditionele landbouwblok in de Tweede Kamer probeert het dierenwelzijnsbeleid van het huidige kabinet een heel jaar te vertragen. Nadat minister Verburg zelf al keer op keer treuzelde met het uitbrengen van de lang verwachte Nota Dierenwelzijn –de nota zou reeds voor de zomer verschijnen maar is pas twee weken geleden aan de Kamer gestuurd- heeft de traditionele boerencoalitie van CDA, VVD en SGP vanmiddag de behandeling van de nota doorgeschoven naar volgend jaar. Eerder was besloten dat het debat over de Nota Dierenwelzijn moest plaatsvinden vóórdat de LNV-begroting door de Kamer zou worden vastgesteld. De plotselinge wijziging in de besluitvorming vond plaats tijdens de procedurevergadering van de vaste kamercommissie van LNV, waar het CDA met een flinke vertegenwoordiging aanwezig was. Opvallend was de toevallige afwezigheid van de PvdA. De Partij voor de Dieren heeft bij de voorzitter van de vaste kamercommissie een spoedverzoek ingediend voor een extra procedurevergadering om het gewijzigde besluit ter discussie te stellen in aanwezigheid van de Partij van de Arbeid. Zodat helder wordt welke positie de PvdA inneemt in de ernstige obstructie rond dierenwelzijnsbeleid. Het verzoek tot een extra procedurevergadering wordt gesteund door SP en Groenlinks.

De Kamer stemt vlak voor het kerstreces over de begrotingen voor komend jaar. Wanneer de Nota Dierenwelzijn pas na de vaststelling van de LNV-begroting aan de orde komt, hebben de fracties nauwelijks mogelijkheden om het gewenste dierenwelzijnsbeleid financieel te verankeren, waardoor dat automatisch door zou schuiven naar de begroting voor 2009. Een jaar verlies via een zeer dieronvriendelijk spelletje van de landbouwcoalitie, dat 500 miljoen dieren in de bio-industrie een jaar langer laat lijden dan nodig zou hoeven zijn volgens de verkiezingsprogramma’s van een ruime kamermeerderheid van PvdA, SP, PVV, Groenlinks, Christenunie, D66 en de Partij voor de Dieren.

Nu de Tweede Kamer na drie dieronvriendelijke kabinetten Balkenende een diervriendelijker samenstelling kent, proberen de traditionele boerenbelangenpartijen de koerswijziging ten gunste van de dieren een halt toe te roepen. De Partij van de Arbeid, die in verkiezingstijd en in haar partijprogramma nog een flink aantal diervriendelijke beloften deed, blijkt zich als regeringspartij regelmatig aan te sluiten bij deze landbouwcoalitie. Het is de vraag of de partij zich sterk zal willen maken voor een tijdige behandeling van de Nota Dierenwelzijn, om de broodnodige verbeteringen van het dierenwelzijn in Nederland niet verder te vertragen.

Hoewel minister Verburg heeft aangegeven dat de Nota Dierenwelzijn onderdeel vormt van haar begroting, bestaan er allerlei onduidelijkheden ten aanzien van de (financiële) plannen voor dierenwelzijn. Onderzoek wees uit dat de LNV-begroting niet voldoet aan de algemene begrotingsnormen. Zo ontbreken op het gebied van dierenwelzijn helder geformuleerde doelen, waarop de Kamer de minister kan afrekenen. In antwoord op vragen over de dierenwelzijnsparagrafen in de begroting verwees de minister maar liefst 27 keer naar de (toen nog te verschijnen) Nota Dierenwelzijn. Ook deze nota ontbeert echter een gedegen financiële onderbouwing. Daarmee wordt de Kamer belemmerd in het uitvoeren van haar controlerende taak. Een tijdige behandeling van de Nota Dierenwelzijn is noodzakelijk om volgend jaar een gedegen dierenwelzijnsbeleid te kunnen voeren, voorzien van een deugdelijke financiële basis.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief