Vragen over verwaar­lozing en illegale handel in exotische vogels bij opvang­centrum


13 januari 2009

De Partij voor de Dieren heeft vandaag Kamervragen gesteld over de situatie rondom de Stichting Nederlands Opvangcentrum Papegaaien. TROS-programma Radar bracht maandag een inkijkje in de dagelijkse praktijk van dit opvangcentrum waar ook de AID en de LID in beslag genomen dieren onderbrengen. Volgens Radar is er sprake van structurele verwaarlozing en zou 80% van de binnengebrachte vogels zijn gestorven. Ook werd geciteerd uit een rapport dat is voortgekomen uit een AID-onderzoek uit 1997. Ondanks dat hierin werd gesproken over verwaarlozing van dieren en betrokkenheid van het centrum bij illegale handel in dieren, is deze zaak destijds geseponeerd en het rapport nooit openbaar geworden. De Partij voor de Dieren vindt het onvoorstelbaar dat de samenwerking met het opvangcentrum na de ernstige bevindingen van dit onderzoek, nu al elf jaar geleden, nog altijd is voortgezet en heeft minister Verburg van LNV gevraagd dit rapport naar de Kamer te sturen.

De Partij voor de Dieren wil van de minister weten of het welzijn van in beslag genomen dieren kan worden gegarandeerd en of zij haar verantwoordelijkheid op dit terrein wel kan waarmaken. Ook is gevraagd naar de kwaliteitscriteria die worden gehanteerd voor opvangcentra die in beslag genomen dieren opvangen. De partij maakt zich zorgen over centra die naast de opvang tevens fokken met dieren en deze verkopen.

Bij herhaling heeft de partij gepleit voor het aanpakken van de (illegale) handel in exotische dieren en het sterk terugbrengen van het aantal diersoorten dat in Nederland mag worden gehouden. Eerder werden drie moties aangenomen om de import van uitheemse diersoorten in te perken, de fraudegevoeligheid van het vergunningensysteem aan te pakken en de transparantie rondom de handel in dieren te bevorderen. Op aandringen van de Partij voor de Dieren praat de Kamer binnenkort over de opvang van dieren. Hier zal ook deze zaak besproken worden.

Klik hier voor de vragen

De moties:
Motie Ouwehand over een plan van aanpak om de illegale handel in uitheemse diersoorten aan te pakken en de import in te perken
Motie Ouwehand over een plan van aanpak om de fraudegevoeligheid van het CITES-vergunningensysteem aan te pakken
Motie Ouwehand over een plan van aanpak om de transparantie rond de handel in dieren en CITES-handhaving te bevorderen