Vragen over het mogen blijven knippen van snavels van kippen en kalkoenen


15 juli 2011

Kamervragen van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Tjeerd van Dekken (Partij van de Arbeid) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over zijn Kamerbrief over ingrepen bij pluimvee, waarin wordt aangegeven dat pluimveehouders ook de komende tien jaar nog snavels van kippen en kalkoenen mogen blijven knippen.

1. Deelt u de mening dat het dierenleed van pluimvee door het kappen van de boven- of ondersnavel, en het verwijderen van kammen en sporen aanleiding is geweest om dit soort ingrepen middels het Ingrepenbesluit van 2001 wettelijk te verbieden? Zo ja, waarom wilt u dat deze dieronvriendelijke ingrepen 10 jaar later nog langer mogelijk blijven? Zo neen, wat was dan de aanleiding voor dit verbod?

2. Kunt u uiteenzetten wat er sinds de invoering van het verbod op diverse ingrepen bij pluimvee in 2001 is gedaan om dit verbod te kunnen gaan handhaven? Welke aanvullende maatregelen zijn er genomen toen de vrijstelling, die aanvankelijk was verleend tot september 2006, tot 1 september 2011 is verlengd?

3. Waarom wil u pluimveefokkers anno 2011 nog 10 jaar de tijd te geven om minder agressieve kippen te fokken, terwijl lang voor het Ingrepenbesluit al bij pluimveefokkers bekend was dat zij door hun fokprogramma te richten op selectie van kippen die extreem veel eieren leggen, ook meer agressiviteit infokten en zij dus al 30 jaar de gelegenheid hebben gehad om het fokbeleid te richten op de fok van minder agressieve kippenrassen?

4. Kunt u uitleggen waarom u wederom uitstel wilt verlenen voor het verbod op ingrepen bij pluimvee, terwijl bekend is de wijze waarop pluimvee wordt gehuisvest ten grondslag ligt aan de pikkerij-problematiek en een meer natuurlijke omgeving met meer afleiding van de kippen, - zoals biologische kippen - , minder agressiviteit geeft en dit soort ingrepen overbodig maken? Bent u bereid om zsm een verbod door te voeren van huisvesting van kippen, waarbij dit soort ingrepen noodzakelijk zijn? Zo ja, per wanneer? Zo neen, waarom niet?

5. Hoe verhoudt dit uitstel van het verbod op dieronvriendelijke ingrepen zich tot de ambities van dit kabinet om misstanden bij dierenfokkers aan te pakken en agrarische ondernemers die bovenwettelijke maatregelen nemen ten behoeve van bijvoorbeeld dierenwelzijn hiervoor extra te belonen?

6. Bent u bereid om maatregelen te nemen om de pluimveesector te dwingen om dit ingrepen besluit te gaan naleven en bijvoorbeeld een heffing opleggen op eieren uit legbatterijen, verrijkte kooien en andere huisvestingssystemen, die dit soort ingrepen noodzakelijk maken, om de oplossingen voor dit soort dierenwelzijnsvraagstukken te stimuleren? Zo ja, welke maatregelen gaat u per wanneer doorvoeren? Zo neen, waarom niet?

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief