Verbied kame­lenrace in Tilburg


5 juli 2011

De Tilburgse werkgroep van de Partij voor de Dieren is vastberaden om een 'kamelenrace' als nieuw evenement in Tilburg tegen te houden. Er is een brief verstuurd naar het college van B&W en alle Tilburgse raadsleden om erop te wijzen dat dit entertainment ten koste van dieren zelfs is verboden volgens de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). De plaatselijke SP en PvdA hadden zich al bereid getoond om afgelopen maandag de kamelenrace in de raadsvergadering ter discussie te stellen. Daar kwam naar voren dat ondanks de aankondigingen overal de vergunning nog niet is verleend.

Op 16 september 2011 wil 'Aangenaam Evenementen' in de binnenstad van Tilburg een ‘ouderwetse’ kamelenrace ter vermaak van het uitgaanspubliek houden. De Tilburgse werkgroep van de Partij voor de Dieren wijst per brief het college van B&W erop dat een vergunning geweigerd zou moeten worden op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Daarin staat een verbod om wedstrijden waarbij de snelheid of de kracht van dieren wordt beproefd te organiseren of dieren daaraan te doen deelnemen.

Aantasting van openbare zedelijkheid
Bovendien wijst de Tilburgse Partij voor de Dieren de plaatselijke gemeente erop dat uit rechterlijke uitspraken blijkt dat de Algemene Plaatselijke Verordening ruimte biedt om een evenement met dieren te verbieden - ook al is het criterium 'dierenwelzijn' (nog) geen aparte weigeringsgrond. Als er sprake is van dierenmishandeling kan een gemeente op grond van het openbare-ordemotief een vergunning weigeren. En als dieren tijdens een evenement of tentoonstelling "op een weinig respectvolle wijze" worden behandeld kan een gemeente een vergunning weigeren op grond van "aantasting van de openbare zedelijkheid". Op die laatste weigeringsgrond zijn in verschillende Nederlandse gemeenten met succes rodeo's, 'zwientje tikken' en ganzen trekken verboden.

Tilburg kan een vergunning weigeren voor deze kamelenrace op grond van “aantasting van de openbare zedelijkheid” omdat de aangekondigde kamelenrace alle ingrediënten in zich heeft om mensen ertoe aan te zetten op een ruwe en weinig respectvolle wijze met de deelnemende dieren om te gaan. De kamelen worden gebruikt als “opleuking” van een horeca-uitje en als objecten ter vermaak van het uitgaanspubliek. Omdat er de nodige alcohol zal vloeien, bestaat er een groot risico dat de dieren verder in hun welzijn worden aangetast. Kamelen (en veel andere wilde- en boerderijdieren) zijn stressgevoelig en hebben behoefte én recht op beschutting, eten en drinken. De meeste dieren zijn zeer gevoelig voor hard geluid en ervaren hierbij stress. Bovendien hebben wetenschappers vastgesteld dat het transport dieren zoals kamelen stress oplevert (Brood en spelen: welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland, in opdracht van het toenmalige ministerie van LNV ). Voor de kamelen die in een race worden gebruikt is dit niet anders dan kamelen die in een circus worden gebruikt.

Voorbeeldfunctie ‘respect voor dieren’
In haar brief wijst de Tilburgse werkgroep de Tilburgse gemeente als vergunningverlenende instantie op haar voorbeeldfunctie. Zoals Gandhi al zei: “De beschaving van een volk is te meten aan de mate van respect waarmee ze met hun dieren omgaan.” In Nederland zijn er juist - ook zeker onder invloed van de Partij voor de Dieren die al in enkele gemeenten vertegenwoordigd is -steeds meer gemeentebesturen die er alles aandoen om het gebruik van (wilde) dieren op evenementen te voorkomen. In dit licht wijst de Partij voor de Dieren de Tilburgse bestuurders erop dat het een forse stap terug zou zijn om een kamelenrace op haar evenementenkalender toe te voegen. Toestaan van dit soort entertainment met dieren is slecht voor het imago van een stad die zich graag profileert als moderne stad die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel draagt. Het zou burgers een ‘slecht voorbeeld’ geven wat betreft de omgang met dieren.

De Tilburgse Partij voor de Dieren dringt erop aan dat Tilburg als stad méér verantwoordelijkheid gaat tonen voor de dieren binnen haar gemeentegrenzen. Een nog niet vervuld wensenlijstje:

- Zo heeft Tilburg tot nu toe nog geen gehoor gegeven aan het verzoek om te stoppen met de exploitatie van dieren op de Tilburgse kermis.
- Evenmin volgt Tilburg het voorbeeld van steeds meer andere groete steden om circussen zónder wilde dieren de voorkeur te geven boven circussen met wilde dieren op hun programma.
- Ook zal de Partij voor de Dieren erop aan blijven dringen dat Tilburg structureel in alle beleidsaspecten rekening houdt met 'dierenwelzijn' in alle beleidsaspecten, onder meer door dit als criterium toe te voegen aan de overige criteria voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief