Partij voor de Dieren Friesland tegen nieuwe dierentuin in De Westereen


21 juli 2011

De Partij voor de Dieren Friesland heeft met grote zorg kennis genomen van berichten in de media over vergevorderde plannen voor een nieuwe dierentuin in de buurt van De Westereen. In de Leeuwarder Courant van 16 juli jl. wordt melding gemaakt van een ‘beleefdierenpark’ bij het recreatiepark De Sanjes aan de Boppewei tussen Feanwâlden en De Westereen. Er zouden onder meer kapucijnerapen, pinguïns, kamelen, stokstaartjes en alpaca’s worden gehuisvest in deze nieuwe attractie.

De Partij voor de Dieren is een verklaard tegenstander van dierentuinen en soortgelijke instellingen, waar dieren van hun vrijheid worden beroofd met als enige doel om ze aan mensen te tonen. De dieren hebben vrijwel altijd te weinig ruimte om hun natuurlijk gedrag te vertonen, waardoor ze apathisch en stereotiep gedrag gaan vertonen. Ook komt stress, abnormaal moederzorggedrag voor pasgeborenen en verlaagde weerstand veelvuldig voor bij dieren die onder deze omstandigheden worden gehouden.

De educatieve waarde die door sommigen wordt toegekend aan dierentuinen is onterecht. Bezoekers zien dieren niet alleen niet in hun natuurlijke omgeving, maar krijgen ook de boodschap dat het moreel gerechtvaardigd is ze van hun vrijheid te beroven uitsluitend voor eigen vertier. De primaire taak van dierentuinen zou moeten zijn het opvangen van in het wild levende dieren die (nog) niet direct kunnen worden teruggezet in de natuur. De nadruk moet daarbij liggen op het welzijn van de dieren en niet op de zichtbaarheid van de dieren voor publiek.

De werkgroep Friesland heeft daarom de verantwoordelijke beleidsambtenaar en wethouder een brief gestuurd met daarin het verzoek negatief te reageren op de vergunningsaanvraag. Er zijn meer dan voldoende alternatieve educatieve systemen om mensen kennis te laten nemen van de flora en fauna op onze aarde. Kapucijneraapjes, pinguïns, kamelen, stokstaartjes en alpaca’s horen niet thuis in De Westereen en zijn zeker geen attractiemateriaal.

Anno 2011 weten we te veel over dieren en hun lichamelijke en geestelijke gevoelens om die nog langer te negeren. Een ander argument - als dierenliefde voor hen niet zwaar genoeg weegt -kan zijn dat steeds meer burgers zich tegen het gebruik van (wilde) dieren ten behoeve van menselijk amusement verzetten, zodat het eigenlijk niet meer van deze tijd is om nieuwe dierentuinen te openen.

Gerelateerd nieuws

Vragen over het mogen blijven knippen van snavels van kippen en kalkoenen

Kamervragen van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Tjeerd van Dekken (Partij van de Arbeid) aan de staatssecretaris...

Lees verder

Partij voor de Dieren tegen nieuwe steunronde aan Griekenland

De Partij voor de Dieren vindt de huidige economische crisis in Griekenland een ernstig probleem, maar vindt niet dat de Ne...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief