Voorlopig geen drukjacht, ondanks negatief besluit Gelderland


29 januari 2008

Voorlopig komt er geen drukjacht op de Veluwe. Ondanks het negatieve besluit van de Provincie Gelderland om de vergunning voor de drukjacht in stand te laten.

Gelderland heeft laten weten dat de drukjacht op z’n vroegst in november 2008 zou kunnen aanvangen voor een maximale periode van 2 maanden.

Voorwaarde daarvoor is dat de minister in oktober besluit dat er sprake zou zijn van een zodanig rijk mastjaar (veel eikels en beukennootjes) dat de zwijnen niet via de traditionele manier te ‘beheren’ zouden zijn.

Omdat een meerderheid van de Tweede kamer al tweemaal heeft aangegeven géén druk- en drijfjacht te willen en alleen voor najaar 2007 een uitzondering te willen maken “wegens de dreigende problemen van een acuut overschot”, ligt het allerminst voor de hand dat de minister zal besluiten de drukjacht in 2008 alsnog toe te laten.

Bovendien is de kans groot dat de Faunabescherming een eventuele vergunning opnieuw door de rechter zal laten beoordelen. Afgelopen najaar slaagde de Faunabescherming er ook al in de drukjacht door de rechter te laten verbieden.

De aangekondigde rampspoed die daarvan het gevolg zou zijn volgens jagers en lokale bestuurders is volledig uitgebleven.

De Partij voor de Dieren in Gelderland zal morgen kritiek leveren op het flinterdunne onderzoeksrapport van de provincie Gelderland, waaruit zou moeten blijken dat er niet kunstmatig zou worden bijgevoerd. Het rapport werd opgesteld door een Gronings bureautje dat voor het onderzoek geen stap in het veld zette, maar zich beperkte tot surfen op het internet en wat telefoontjes met terreinbeheerders. Saillant detail: de conclusie van het rapport stond al in de offerte aan de Provincie!

De Partij voor de Dieren zal zich teweer blijven stellen tegen elke vorm van drijf en drukjacht en vindt het besluit van PvdA gedeputeerde Keereweer in Gelderland zeer te betreuren en in strijd met de waarden waar de PvdA voor zegt te staan.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief