‘Dieren dupe van falende Voedsel en Waren Auto­riteit’


29 januari 2008

29 januari 2008 - De Partij voor de Dieren is ontsteld over een uitgelekt rapport waaruit blijkt dat dieren stelselmatig slachtoffer worden van een slecht functionerende Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Het geheime rapport stamt uit januari 2007, maar verantwoordelijk Landbouwminister Gerda Verburg van het CDA heeft het bestaan ervan voor de Tweede Kamer verzwegen.

Het geheime interne VWA-rapport is in handen gekomen van de stichtingen Varkens in Nood en Dier en Recht. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de VWA naar eigen zeggen slecht functioneert, vooral als het gaat om de controle op dierenwelzijn. Dierenartsen die voor de organisatie werken zouden vaak ongemotiveerd en ondeskundig zijn, of onder druk staan om mee te werken aan wetsovertredingen. Het rapport spreekt in dit opzicht zelfs over intimidatie. Processen-verbaal die bij overtredingen in de vleessector worden opgemaakt leiden vaak niet tot vervolging. En de misstanden rond veetransporten zijn geen incidenten, maar structureel van aard, zo blijkt uit het VWA-rapport.

Volgens fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren is het ondenkbaar dat minister Verburg niet op de hoogte was van het bestaan van het rapport. Thieme vindt het bovendien stuitend dat de minister een betere controle op de naleving van dierenwelzijnsregels consequent van de hand heeft gewezen, terwijl -zo blijkt nu ook weer uit het VWA-onderzoek- al lang vaststaat dat die regels met voeten worden getreden.

“Wij zeggen als Partij voor de Dieren keer op keer dat het niet goed zit met de handhaving van dierenwelzijnsregels. De regelgeving en controle kunnen véél beter. Daar hebben we in Kamervragen en een motie aandacht voor gevraagd. Maar de minister is stug blijven volhouden dat er niets aan de hand is. Nu blijkt dat de misstanden een jaar geleden ook al zijn opgeschreven in een rapport van de VWA; een organisatie waarvoor de minister nota bene zelf verantwoordelijk is,” aldus Marianne Thieme.

De Partij voor de Dieren zal minister Verburg morgen tijdens het Algemeen Overleg op de kwestie aanspreken.

Klik hieronder voor onze Kamervragen over het toezicht- en handhavingsbeleid van de Voedsel en Waren Autoriteit, en de naleving hiervan.

Klik hier voor onze motie over het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Klik hier voor de berichtgeving van Varkens in Nood, en hier voor de berichtgeving van Dier en Recht over het uitgelekte rapport.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief