Vijf jaar Partij voor de Dieren in Neder­lands parlement


2 oktober 2011

Met haar doorbraak in het Nederlands parlement schreef de Partij voor de Dieren in 2006 wereldgeschiedenis. Nog nooit was er een politieke partij die primair opkomt voor de belangen van dieren, natuur en milieu vertegenwoordigd in een nationaal parlement. Na vijf parlementaire jaren blikt de Partij voor de Dieren terug op de afgelopen periode.

Marianne Thieme: ‘Esther en ik zijn ontzettend trots op wat we de afgelopen jaren in het parlement bereikt hebben. In 2006 kwam de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer en dat leidde tot veel meer aandacht voor dierenwelzijn binnen en buiten het parlement’.

Eén van de hoogtepunten van de afgelopen vijf jaar was de brede steun in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel van Marianne Thieme voor een verbod op het onverdoofd ritueel slachten van dieren in Nederland. Op 13 december 2011 buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel.

Met haar aanjaagfunctie heeft de Partij voor de Dieren ervoor gezorgd dat sinds korte tijd een Kamermeerderheid zegt tegen de bio-industrie te zijn. Dier- en milieuvriendelijke maatregelen worden op aandringen van de Partij voor de Dieren doorgevoerd. Zo is er naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren een moratorium ingesteld op de bouw van megastallen, is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het verbieden van de nertsenfokkerij en krijgt de overgang naar een plantaardige (en dus minder dieronvriendelijk) samenleving steeds meer steun in het parlement en zelfs in het regeringsbeleid. Ook nam de Kamer een motie van Esther Ouwehand aan voor een verbod op het onverdoofd doden van palingen door middel van een zoutbad. Een compleet overzicht van de successen van de partij is terug te vinden op de website.

De Partij voor de Dieren streeft er naar de reproductiecapaciteit van de aarde als uitgangspunt van beleid te nemen, om zo een leefbare aarde voor mens en dier duurzaam mogelijk te maken. Er zijn juist in tijden van crises tal van uitdagingen om dat te kunnen realiseren. ‘Wij zijn een getuigenispartij. Pas als andere partijen duurzaamheid, mededogen en het belang van de zwakkere, en dan niet beperkt tot de eigen soort, altijd meewegen kunnen we eraan gaan denken ons op te heffen. We hopen dat die droom ooit waar kan worden, maar we zijn bang dat het nog wel even kan gaan duren`, aldus Marianne Thieme.

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die jaarlijks uitvoerig verantwoording aflegt over haar parlementaire werk, via het uitbrengen van een omvangrijk parlementair jaarverslag. Vandaag heeft de partij haar jaarverslag 2009/2010 gepresenteerd in Den Haag.

Het parlementair jaarverslag is hier te downloaden.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief