Partij voor de Dieren komt met wets­voorstel voor 'vleestaks'


4 oktober 2011

De Partij voor de Dieren komt nog dit parlementair jaar met een initiatiefwetsvoorstel voor het invoeren van een vleestaks. Nederland zal hiermee niet de eerste zijn in Europa. Hongarije heeft onlangs de ‘hamburgertaks’ ingevoerd op ongezonde producten en Denemarken voerde een belasting op verzadigd vet in (kaas, melk, vlees etc) . Marianne Thieme: ‘‘Er is onder de Nederlandse bevolking zeker draagvlak voor een vleestaks. Het is niet meer dan logisch dat alle negatieve effecten die het gevolg zijn van vleesproductie door de vervuiler betaald worden.''

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor het invoeren van een btw-tarief van 19 procent op dierlijke eiwitten. In 2009 behaalde we nog succes doordat toenmalig premier Balkenende toezegde onderzoek te willen doen naar de invoering van vleesbelasting. Dit nadat de Partij voor de Dieren een motie indiende waarin de regering verzocht werd om de mogelijkheden voor het heffen van accijns op vlees mee te nemen als onderdeel in de bezuinigingsagenda.

Het invoeren van vleesbelasting is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan de crises waar we wereldwijd mee te maken hebben. Vlees is namelijk een zeer milieubelastend onderdeel van het menu. De meeste traditionele partijen zien nog steeds het verband niet tussen de westerse vleesconsumptie en de klimaatsverandering, ontbossing, dierziektencrises, biodiversiteitcrisis, gezondheidsproblemen, zoetwatercrisis en voedselschaarste.
Momenteel betalen alle belastingbetalers mee aan de vervuilingskosten die de vee-industrie creëert door haar onduurzame productie, tot meer dan 500 euro per jaar. 'De vervuiler betaalt’ is een rechtvaardig en effectief principe om kosten te verdelen en milieuvervuilend gedrag te ontmoedigen. De opbrengsten van de vleesbelasting moeten worden geïnvesteerd in de biologische landbouw en in het stimuleren van de consumptie van plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke eiwitten.

Het liefst ontwikkelt de Partij voor de Dieren het initiatiefwetsvoorstel in overleg met andere partijen, bijvoorbeeld D66. Deze partij pleitte onlangs nog voor een taks op de 'kiloknaller'. Marianne Thieme: “Maar als we geen andere partijen kunnen vinden, dan doen we het alleen. De bezwaren van de vleestaks zullen wel gelijk naar voren worden gebracht. Bijvoorbeeld het probleem met samengestelde producten. Maar dat komt later, wij denken liever in mogelijkheden dan in onmogelijkheden.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief