Dr Rainer Froese: EU houdt visbe­standen op rand van instorting


30 september 2011

Europa denkt graag dat zij vooroploopt in duurzaamheid, maar het tegendeel is het geval: Europees visserijbeleid heeft gezorgd voor systematische decimering van vispopulaties. Van de Europese visbestanden is 88 % overbevist. Dat is veel meer dan het wereldwijde gemiddelde. De Europese Commissie heeft het failliet van haar beleid onderkend, en wil het visserijbeleid daarom in 2013 hervormen.

Het is de vraag of de voorstellen die de Commissie heeft gepresenteerd de verandering gaan brengen die nodig zijn. In een door de Kamer georganiseerde hoorzitting bleek op 29 september van niet. Dr. Rainer Froese, verbonden aan het Leipniz-Instituut in Kiel, Duitsland, betoogde dat ook in de hervormingsvoorstellen de visbestanden systematisch op de rand van instorting worden gehouden. De Partij voor de Dieren had de mariene bioloog uitgenodigd voor het gesprek vanwege zijn baanbrekende onderzoek in samenwerking met de vooraanstaande visserijbioloog Dr. Daniel Pauly. Froese en Pauly werkten samen aan het onderzoek naar het zogenaamde ''Fishing down the Foodweb'', waaruit blijkt dat overbevissing al snel leidt tot een neerwaartse spiraal die hele mariene ecosystemen doen bezwijken.

Froese hekelt de enorme invloed van de visserijlobby op de besluitvorming en vreest dat de Visserijministers van de Europese lidstaten ook bij deze hervorming iedere voorgestelde verbetering voor het mariene ecosysteem onderuit zullen halen. Binnenkort spreekt de Kamer met staatssecretaris Bleker over de Nederlandse inzet bij de Europese besprekingen over de Visserijhervormingen. Esther Ouwehand zal hem daarbij op het hart drukken de toekomst van onze zee├źn en oceanen veilig te stellen en niet te zwichten voor de lobby van het economisch gewin op de korte termijn.

Lees hier een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit Froese's artikel "Fishing at the Edge of Collapse".

Lees hier een selectie van eerdere bijdragen en moties van de Partij voor de Dieren over het (Europees) Visserijbeleid:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief