Verwaar­lozing van paarden en pony’s neemt sterk toe


29 augustus 2008

Het aantal meldingen van paardenleed neemt in ras tempo toe. Dit meldde de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming (LID) op 28 augustus jl. in het actualiteiten programma Netwerk. De aanschaf van een paard of pony is kinderlijk eenvoudig, maar kennis en bewustzijn van onderhoud, verzorging en huisvesting van deze dieren blijkt in de praktijk vaak een probleem. Veel paarden en pony’s staan dientengevolge met ernstige welzijnsproblemen in de wei en niemand die naar hen omkijkt. De Partij voor de Dieren vindt dit een zeer kwalijke zaak en wil opheldering van minister Verburg van LNV.

Het aantal paardenbezitters in ons land neemt toe, maar de bijbehorende kennis over paarden echter niet. Op Marktplaats en paardenmarkten kunnen particulieren bij handelaren al voor een klein bedrag een paard of pony kopen. Een Shetland Pony kost bijvoorbeeld slechts 50 à 60 euro. Voorlichting over de huisvesting en verzorging van deze dieren wordt op Marktplaats en de paardenmarkten nauwelijks gegeven. “Je staat op de markt om te verkopen”, aldus een markthandelaar. Hierdoor gaan veel kersverse paardeneigenaren verstoken van kennis huiswaarts. Deze praktijk is debet aan het toenemende aantal meldingen van zwaar verwaarloosde paarden bij de LID. Sommige dieren zijn er zelfs zo slecht aan toe dat ze uit hun lijden verlost moeten worden.

Zorgonthouding bij dieren is op grond van artikel 37 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) strafbaar. Hoewel op overtreding van dit artikel 3 jaar gevangenisstraf staat wordt verwaarlozing van dieren meestal afgedaan met een geldboete. De Partij voor de Dieren pleit voor een beter beleid ten aanzien van het houden van paarden en is van mening dat verwaarlozing van paarden strenger bestraft dient te worden. Kamerlid Esther Ouwehand vraagt minister Verburg om opheldering.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief