Nacht­kijkers bij zwij­nen­jacht toege­laten in strijd met advies Fauna­fonds


21 augustus 2008

Gelderland overtreedt Beneluxbeschikking met nachtelijke zwijnenjacht

Den Haag 21 augustus 2008- De Provincie Gelderland overtreedt een Benelux verbod op het gebruik van nachtkijkers bij de jacht op wilde zwijnen. Dat blijkt uit een brief die de Provincie Gelderland op 1 juli verstuurd heeft aan een aantal belanghebbenden. Uit de brief blijkt dat een Benelux beschikking waarvan geen ontheffing mogelijk is, het gebruik van restlichtversterkers ten behoeve van de jacht op zwijnen verbiedt.

Het Faunafonds had op basis hiervan geadviseerd geen ontheffing af te geven, maar het provinciebestuur heeft gemeend van dit advies af te moeten wijken. Belangrijkste argument van de provincie is dat het afschieten van 90% van alle op de Veluwe levende wilde zwijnen niet zou moeten worden aangemerkt als “jacht” maar als “schadebestrijding”.

Via dit woordspelletje probeert het provinciebestuur van Gelderland onder de Benelux regels uit te komen, hoewel zonneklaar is dat de Benelux beschikking daarmee wordt overtreden.

Marianne Thieme: “het wilde zwijn wordt door invloedrijke jagers gezien als de meest begeerde jachtbuit en kennelijk vinden jagers en provincie dat reden om de wet te overtreden”.

Marianne Thieme heeft vandaag Kamervragen gesteld over de kwestie, en heeft de minister tevens gevraagd of er onderzoek gedaan is naar de gevolgen voor de zwijnenpopulatie van het afschieten van 90% van alle zwijnen. Ze wil van de minister weten of ze bereid is onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar de gevolgen voor de populatiedynamiek onder wilde zwijnen van een zo hevige vervolging en naar de gevolgen voor verkeersveiligheid en schade als gevolg van de verstoring van in het wild levende dieren en het uiteen rukken van natuurlijke verbanden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief