Vertraging alter­na­tieven voor dier­proeven: Partij voor de Dieren vraagt ophel­dering kabinet


11 augustus 2009

Wetenschappers van TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum hebben vandaag gezegd dat het kabinet er niet goed in slaagt het aantal dierproeven terug te dringen. De invoering van alternatieven voor dierproeven verloopt veel te traag en het beloofde Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven is nog steeds niet opgericht.

De Partij voor de Dieren heeft er sinds haar intrede in de Tweede Kamer bij het kabinet op aangedrongen werk te maken van alternatieven voor dierproeven: niet alleen de ontwikkeling, maar vooral ook de toelating van dierproefvrije technieken als geaccepteerde testmethoden. Hoewel dankzij de inspanningen van de Partij voor de Dieren het budget voor alternatieven voor dierproeven inmiddels is verdubbeld, zijn de inspanningen van het kabinet nog onvoldoende om snel een einde te kunnen maken aan de vele experimenten die jaarlijks op dieren worden uitgevoerd. Het kritische geluid van de wetenschappers is daar een bevestiging van.

Esther Ouwehand heeft minister van VWS Ab Klink vandaag gevraagd een brief aan de Kamer sturen waarin hij een analyse maakt van de knelpunten die zich voordoen bij de toelating van alternatieven voor dierproeven. Klink zal verder moeten aangeven op welke wijze het kabinet dit proces wil versnellen. De brief zal worden geagendeerd voor het Algemeen Overleg over de wijziging van de Europese Dierproevenrichtlijn, dat op verzoek van de Partij voor de Dieren is georganiseerd. Tijdens dat overleg op 24 september a.s. zal de Partij voor de Dieren aandringen op gerichte stappen om proefdiervrije testmethoden zo snel mogelijk binnen bereik te brengen.

Klik hier voor eerdere Kamervragen over de trage toelating van alternatieven voor dierproeven.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief