Partij voor de Dieren wil dwingende maat­re­gelen om groei MRSA besmet­tingen terug te dringen


6 augustus 2009

Den Haag 6 augustus 2009- Het aantal besmettingen met de MRSA bacterie op de intensieve veehouderij is in 2008 weer toegenomen. Steeds vaker blijkt de stal de haard te zijn voor deze ziekenhuisbacterie. Vorig jaar gold dit voor 40% van de besmettingen. Overmatig en in veel gevallen preventief antibioticagebruik is de oorzaak van het veelvuldig voorkomen van deze resistente bacterie bij dieren in de intensieve veehouderij. De Partij voor de Dieren heeft de minister met Kamervragen verzocht zo snel mogelijk met strenge regels voor antibioticagebruik te komen .

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal besmettingen met de MRSA bacterie op de intensieve veehouderij ook afgelopen jaar weer is toegenomen. De MRSA bacterie is resistent tegen antibiotica en ook wel bekend onder de naam ‘ziekenhuisbacterie’, omdat de bacterie normaal gesproken vooral in ziekenhuizen wordt aangetroffen. Maar steeds vaker blijkt dat de stal de bron te zijn van deze bacterie, Dit komt door het veelvuldig gebruik van antibiotica door boeren in de veehouderij. De dieren worden niet ziek van de bacterie, maar kunnen hem wel overdragen op de veehouders en hun families. Wanneer zij vervolgens naar het ziekenhuis moeten, voor ziekte of omdat ze daar werken, is het risico groot dat zij de bacterie overdragen aan personeel en patiënten. Kwetsbare patiënten kunnen daar flink ziek van worden en in een enkel geval zelfs overlijden. Besmet personeel kan de bacterie onbedoeld overdragen aan anderen.

De Partij voor de Dieren heeft sinds haar toetreding tot de Tweede Kamer herhaaldelijk aan minister Verburg gevraagd om de besmettingen tot op de bodem uit te zoeken en een effectieve aanpak te ontwikkelen. Minister Verburg heeft herhaaldelijk geantwoord dat ze, samen met de sector, afspraken gaat maken om resistentievorming van bacteriën en MRSA-besmettingen te voorkomen. Dit resulteerde in het convenant Antibioticaresistente Dierhouderij. Maar deze afspraken bestaan slechts uit verplichtingen om antibioticagebruik te registreren en te monitoren en toezeggingen over het uitwisselen van gegevens. Het bevat geen verplichting om het daadwerkelijke gebruik van antibiotica in te perken.

Ook dierenartsen spelen een grote rol in de MRSA-besmettingen. Zij schrijven antibiotica voor en doen tevens dienst als apotheker. Zij verdienen dus aan door hun zelf voorgeschreven medicijnen. Minister Verburg heeft al in 2007 aangegeven te willen onderzoeken of dit niet anders geregeld kan worden zodat er geen sprake kan zijn van een financieel belang bij het uitschrijven van een recept. Pas nu, anderhalf jaar later, heeft zij daadwerkelijk opdracht gegeven voor dit onderzoek. Ondertussen gaat de huidige verspreiding van MRSA gewoon door.
De drastische toename van het aantal besmettingen is voor de Partij voor de Dieren een duidelijke aanwijzing dat het probleem van de MRSA-besmettingen niet opgelost kan worden door de sector zelf. Marianne Thieme heeft de minister in Kamervragen verzocht nu snel met stringente regelgeving over antibioticagebruik te komen. Ook vraagt de Partij voor de Dieren om het instellen van een grootschalig periodiek gezondheidsonderzoek onder veehouders om de besmettingen van de veehouders nauwkeurig te monitoren. De kosten van de MRSA-besmettingen zouden moeten worden doorberekend aan de veehouderij.

Klik hier voor kamervragen

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief