Britse regering pleit voor meer vege­ta­risch eten in de strijd tegen klimaat­ver­an­dering, voed­sel­crisis, dier­ziek­ten­crises en biodi­ver­si­teits­crisis.


13 augustus 2009

The Times maakt deze week melding van een Brits regeringsdocument over voedselzekerheid en voedselveiligheid.* De Britse regering geeft aan dat de voedselzekerheid risico loopt onder meer vanwege de klimaatverandering, de dierziektencrises en het feit dat er steeds meer mensen in de wereld gevoed moeten worden (stijgende wereldpopulatie). Britten moeten volgens de regering minder vlees en andere dierlijke producten gaan consumeren, omdat het het meest klimaat- en milieubelastende onderdeel van het voedselpakket is, de productie gepaard gaat met een enorm waterverbruik en buitenproportioneel veel beslag legt op beschikbare grondstoffen. De veehouderij is verantwoordelijk voor 18% van de broeikasgassenuitstoot in de wereld, 40% meer dan verkeer en vervoer samen. Bijna 50% van de wereldgraanoogst is bestemd voor veevoer.
De Britse regering wil een paradigmashift waarbij de granen veel meer bestemd worden voor humane consumptie. De Britse Minister Hilary Benn zegt dat er een radicale omslag in de productie- en consumptiewijze van voedsel moet komen. “We zullen de broeikasgasemissies moeten verminderen en zorgvuldiger om moeten gaan met de aarde, haar biodiversiteit en de grondstoffen. Er dient een visie te komen over hoe we omgaan met voedsel over twintig jaar”. De Britse regering komt eind dit jaar met scenario’s rondom een meer vegetarische leefstijl en betere, duurzamere productietechnieken. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren heeft aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd of dergelijke scenario’s ook in Nederland (kunnen) worden gemaakt. Klik hier voor de Kamervragen.

De veehouderij legt een onevenredig zwaar beslag op onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Maar liefst 18% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot wordt veroorzaakt door de veehouderij, tegenover 13% door verkeer en vervoer. Tachtig procent van de landbouwgronden wereldwijd wordt ingezet ten behoeve van de veehouderij, voornamelijk voor de vleesproductie voor het westen. Dit gaat ten koste van een eerlijke voedselverdeling. Doordat er vele kilo’s plantaardige eiwitten (veevoer) en vele duizenden liters drinkwater nodig zijn om een kilo vlees te produceren, is de veehouderij een zeer inefficiënte vorm van eiwitproductie.
Met het huidige landbouwareaal zouden we met gemak alle monden van de wereld kunnen voeden, maar de overproductie van vlees, eieren en zuivel in het westen staat dat in de weg. Daar komt bij dat de veehouderij verantwoordelijk is voor de grootschalige kap van tropische regenwouden en verwoesting van bossavannes elders in de wereld voor de productie van veevoer. De productie van vlees, zuivel en eieren legt een onevenredig groot beslag op onze natuurlijk hulpbronnen. Een radicale omslag kan daarom niet uitblijven, in het belang van mens, dier, natuur en milieu. De Partij voor de Dieren pleit daarom voordurend in de Kamer voor een beleid gericht op de transitie van dierlijke eiwitconsumptie naar een meer plantaardige eiwitconsumptie (vleesvervangers e.d.). Inmiddels heeft het Kabinet hier een beleidsprioriteit van gemaakt.

Kijk op www.meatthetruth.nl voor meer info over de schadelijke effecten van vlees en andere dierlijke eiwitten op ondermeer het klimaat, het milieu, dierenwelzijn en ontwikkelingslanden.

*www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6789958.ece

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief