Verplichte regi­stratie pups in bijzijn moederdier


1 februari 2012

Na kritische vragen van de Partij voor de Dieren gaat staatssecretaris Bleker de aanpak van de malafide hondenhandel aanscherpen. Esther Ouwehand wees hem er gisteren tijdens het vragenuur op dat de verplichte registratie van puppies, die Bleker nu invoert, weinig zin heeft als niet bekend is waar de pups vandaan komen. Juist broodfokkers houden moederdieren onder erbarmelijke omstandigheden. Controle daarop is hard nodig om de malafide hondenhandel in te dammen. Bleker moest erkennen dat een echte aanpak van de broodfok vraagt om registratie van pups in aanwezigheid van het moederdier. Hij zegde toe dit inzicht mee te nemen in de uitwerking van de nieuwe identificatie- en registratieplicht voor honden.

De Partij voor de Dieren strijdt al jaren tegen broodfokkers en de malafide handel in honden. Fokkers in Oost-Europa, maar ook in Nederland, lappen het respect voor dieren aan hun laars in hun blinde zucht zoveel mogelijk geld te verdienen aan puppies, met schrijnend dierenleed tot gevolg. Al in 2008 nam de Kamer een motie Ouwehand/Thieme aan waarin de regering werd verzocht een plan van aanpak op te stellen tegen de malafide hondenhandel.

De regering voert nu eindelijk de verplichting in om puppies te registreren, maar laat de broodfokkers daarbij vooralsnog alle ruimte om hun malafide praktijken voort te zetten. Jonge pups kunnen immers al voor hun registratie het land in zijn gesmokkeld, of zonder medeweten van de koper afkomstig zijn van een broodfokker in Nederland. Als de koper zo’n pup vervolgens bij de dierenarts laat chippen, blijft de illegale situatie waaruit het dier afkomstig is, volledig buiten beeld.

Dierenbeschermers hebben lang gevochten voor een goede registratieplicht, inclusief de herkomst van pups. Dat die er dankzij de Partij voor de Dieren eindelijk lijkt te komen is een doorbraak in de strijd tegen de illegale handel in honden. Esther Ouwehand: “De hemeltergende broodfok vraagt al jaren om ingrijpen door de overheid. Aan stoere woorden alleen hebben we niks, Bleker moet zorgen voor een aanpak die werkt. Ik ben blij met zijn toezegging serieus te kijken naar een goede registratie van pups in het bijzijn van het moederdier. Daar ga ik hem aan houden. Het lijden van de honden heeft al veel te lang geduurd.”

De Partij voor de Dieren blijft zich ook inzetten voor een effectieve bestrijding van illegale fok en handel van andere dieren. Zo dringt de partij eveneens aan op invoering van een identificatie- en registratieplicht voor katten.

Gerelateerd nieuws

Minister bang voor kritiek Raad van State over permanente crisiswet

Minister Schultz is niet bereid het wetsvoorstel dat de crisis- en herstelwet permanent moet maken opnieuw toe te sturen aa...

Lees verder

Vader Erwin Vermeulen naar de Kamer

De Partij voor de Dieren organiseert een bijzondere Kamerbijeenkomst over de rechtszaak die in Japan wordt gevoerd tegen Se...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief