Verkie­zings­pro­gramma en kandi­da­ten­lijsten vast­ge­steld op congres


20 november 2017

De Partij voor de Dieren doet in maart 2018 in vijftien gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten waar voor het eerst wordt deelgenomen zijn: Alkmaar, Almere, Heerlen, Nijmegen en Zaanstad. De kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma zijn gisteren goedgekeurd door het congres.

Marianne Thieme op het partijcongres met de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen

Momenteel is de PvdD vertegenwoordigd in twaalf gemeenten: Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Buren, Den Haag, Gouda, Groningen, Leiden, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Utrecht en Vlagtwedde (Westerwolde).
De Partij voor de Dieren gaat vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in waarbij we uitgaan van een forse groei in aantal raadsleden per gemeente en in aantal gemeenten.

Het merendeel van de zittende raadsleden is lijsttrekker voor de volgende termijn. Alleen in Apeldoorn, Rotterdam en Leiden is een nieuwe lijsttrekker gekozen, omdat het huidige raadslid niet beschikbaar is voor een volgende termijn.

Partijleider Marianne Thieme: “Ik ben trots op de ontwikkeling die de Partij voor de Dieren doormaakt. Onze partij heeft inmiddels navolging gekregen in 17 andere landen, we zijn daarmee de grootste Nederlandse exporteur van nieuw politiek gedachtegoed. Ook op binnenlands gemeentelijk niveau wil de partij haar politieke vertegenwoordiging gestaag uitbreiden, waarbij we voldoende voorzichtigheid betrachten om geen plofpartij te worden.”