Verburg: Reclame voor anti­bi­otica veehou­derij is verboden


22 september 2010

De Partij voor de Dieren heeft wederom succes geboekt in haar strijd tegen het hoge gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij. Eerder besloot minister Verburg dat dit gebruik binnen 4 jaar gehalveerd zou moeten worden, kort nadat de partij het onderwerp weer op de Kameragenda had gekregen. Nu geeft de minister van LNV aan dat de farmaceutische industrie moet stoppen met het maken van reclame voor antibiotica in vakbladen voor de veehouderij. Verburg deelt in haar antwoord op Kamervragen van Marianne Thieme de zorg van de partij dat de mate en wijze van adverteren voor antibiotica het probleem van het te hoge antibioticagebruik in de intensieve veehouderij mede in stand houdt.

Minister Verburg geeft ook aan dat het beleid om het antibioticagebruik terug te dringen wordt doorkruist door deze advertenties. Bovendien is Verburg van mening dat het adverteren voor antibiotica in strijd is met de Europese regelgeving. De minister heeft inmiddels de branche hierop aangesproken. Zij wil dat de branche zichzelf reguleert, maar zegt toe om handhavend op te treden indien dit niet het geval is.

Marianne Thieme is verheugd met de toezegging van de minister. ‘Het hoge antibioticagebruik in de veehouderij is zeer schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Het uitbannen van reclame ervoor is weer een stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet’, aldus Thieme.

Klik hier voor de Kamervragen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief