Verbod zeehon­den­pro­ducten eindelijk in zicht!


20 juni 2007

Op woensdag 20 juni heeft de ministerraad, op voorstel van minister Verburg van LNV, besloten dat invoer, handel en bezit van producten van zadelrobben en klapmutsen in Nederland verboden zal worden. Deze uitspraak volgt op een initiatiefwetsvoorstel die de Tweede Kamerleden Kruijsen (PvdA) en Snijder-Hazelhoff (VVD) al op 21 december 2005 hadden ingediend.

De PvdD had op 6 februari in haar bijdrage aan het debat over een importverbod op zeehondenbont de indieners van het wetsvoorstel verzocht om ook de Kaapse pelsrob in hun voorstel op te nemen. Dit ondermeer om te voorkomen dat de jacht en handel zich op termijn naar Namibië gaat verplaatsen. Een totaal verbod op de producten van deze dieren vergt wel extra stappen, maar verwacht wordt dat de internationale verkoop van bont, huiden en oliën van Kaapse pelsrobben voor het einde van het jaar aan banden zal zijn gelegd.

Hoewel een importverbod op alle producten afkomstig van zeezoogdieren natuurlijk de beste oplossing zou zijn, is dit handels- en importverbod in ieder geval weer een stap in de goede richting. Opmerkelijk is wel dat er een uitzondering geldt voor de traditionele zeehondenjacht door de Inuït. Deze Groenlandse eskimo’s maken jacht op zeehonden louter voor eigen gebruik en de PvdD vindt het dan ook onredelijk dat deze groep de mogelijkheid behoudt om hun producten te exporteren richting Nederland.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief