PvdD stelt kamer­vragen n.a.v. ANP-bericht “Vraag­tekens bij vele vragen Partij voor de Dieren”


20 juni 2007

Den Haag, 21 juni 2007 - Naar aanleiding van het ANP-bericht “Vraagtekens bij vele vragen Partij voor de Dieren” dd. 20 juni jl., heeft de Partij voor de Dieren Kamervragen gesteld aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit.

De vragen luiden als volgt:

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het beantwoorden van kamervragen en de kosten daarvan

1. Kent u het bericht “Vraagtekens bij vele vragen Partij voor de Dieren” 1)?
2. Kunt u aangeven waarom het beantwoorden van Kamervragen €2.000 per brief moet kosten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u de kosten van beantwoording uiteenzetten?
3. Is het waar dat u gezegd heeft dat u voornemens bent “de feiten op tafel te gaan leggen”? Zo ja, op welke feiten doelt u dan? Heeft uw opmerking ook betrekking op de feiten rond de bio-industrie die in uw antwoorden op Kamervragen nogal omfloerst lijken te blijven?
4. Bent u van mening dat het naar buiten brengen van dit soort berichten de schijn van het bedrijven van partijpolitiek met zich meedraagt, zeker waar een CDA minister en een CDA kamerlid elkaar de bal lijken toe te spelen bij het naar buiten brengen van de suggestie alsof het beantwoorden van Kamervragen verspilling van geld zou zijn? Zo ja, acht u dit correct? Zo neen, hoe valt één en ander voor u dan te duiden?
5. Klopt het dat aan dierenwelzijn in de huidige kabinetsplannen niet meer dan 0,4 cent per productiedier wordt uitgegeven (2 miljoen euro voor 500 miljoen dieren) en staat dit niet in schril contrast met uw calculatie dat u per kamervraag €2.000 uit zegt te trekken?

1) Telegraaf, 20 juni 2007

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief