PvdD voorkomt doden verwil­derde zwerf­katten


20 juni 2007

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft deze week weten te voorkomen dat tien verwilderde zwerfkatten worden afgeschoten. De katten leven in een beschermd natuurgebied nabij Nieuwkoop. Ze vormen daar een bedreiging voor andere diersoorten. Maar in plaats van de katten te doden, zullen ze nu worden gevangen en ondergebracht bij een permanente dierenopvang in Noord-Brabant.

De provincie Zuid-Holland heeft aan de Vereniging Natuurmonumenten vergunning verleend de katten te doden. Dit om andere dieren in het Natura 2000-gebied Nieuwkoopseplassen en De Haeck, een ruim 2000 hectare groot beschermd natuurgebied, te beschermen. Het gaat onder meer om de noordse woelmuis, de waterspitsmuis, de heikikker en diverse vogelsoorten.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland heeft direct actie ondernomen om te voorkomen dat de katten worden gedood. De PvdD heeft allereerst contact gezocht met de Vereniging Natuurmonumenten. Deze organisatie was direct bereid mee te werken aan een diervriendelijke oplossing voor het probleem. De oplossing houdt in dat de katten volgens een beproefde diervriendelijke methode worden gevangen, gesteriliseerd en weer worden uitgezet. In dit geval kunnen ze echter niet in hetzelfde gebied terugkeren.

Daarom is de Stichting Zwerfkatten Rijnmond benaderd. Die werd bereid gevonden de katten te vangen, te steriliseren, na te kijken en van een chip te voorzien. Als de katten zijn opgeknapt, worden ze overgebracht naar de Stichting Dierenthuis in Wilbertoord (Noord-Brabant), een permanente opvang voor kansarme (verwilderde) huisdieren. Daar kunnen de katten in een natuurlijke omgeving de rest van hun leven doorbrengen.

De PvdD verwijt Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland dat er niet is gezocht naar een diervriendelijke oplossing voor dit probleem. Daaruit trekt de PvdD de conclusie dat er bij de provincie te weinig deskundigheid is op dit gebied. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de PvdD in Zuid-Holland, zal hier binnenkort schriftelijke vragen over stellen aan de Gedeputeerde Staten. Klik hier voor het volledige persbericht.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief