Verbod op mili­eu­vrien­de­lijke bestrij­dings­mid­delen brengt bijen in gevaar


6 maart 2012

De Partij voor de Dieren wil milieuvriendelijke alternatieven voor landbouwgif op de markt houden. Daarom moet de intrekking van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) van tafel. Hoewel er alternatieven zijn om gewassen te beschermen tegen ongewenste plagen, wemelt het in de land- en tuinbouw van grootverbruikers van giftige bestrijdingsmiddelen. Biologische landbouwers en hun duurzame collega’s beschermen hun oogst in plaats daarvan met milieuvriendelijke alternatieven als bijenwas, kalk en zeewier en dat geldt ook voor mensen die gifvrij hun (moes)tuin onderhouden. Beter voor de bij en al het andere leven in tuinen, op akkers en in kassen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wil daar nu een einde aan maken, want door de Regeling Uitzonderlijke Bestrijdingsmiddelen (RUB) in te trekken, zouden milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen niet meer zijn toegestaan.

Als die regeling wordt ingetrokken levert dat serieuze problemen op. Zo wordt de Nederlandse landbouw volledig afhankelijk van gevaarlijk landbouwgif. En dat terwijl de chemische bestrijdingsmiddelen de oorzaak zijn van voortgaande bijensterfte. Voor de biologische landbouw betekent het dat bestrijden van plagen niet meer kan, want de kern van dit type landbouw is juist dat het gebeurt zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Daarbij helpt het intrekken van deze milieuvriendelijke alternatieven voor landbouwgif de ontwikkeling van duurzame landbouw ook niet vooruit. Sterker nog: Hiermee wordt een overgang naar milieuvriendelijke landbouw en gifvrij tuinonderhoud vrijwel zeker gedwarsboomd. De zorgen leven breder in de Kamer. Ook het CDA heeft al vragen gesteld over het voornemen de RUB in te trekken.

De regering wil de regeling nu intrekken terwijl de Europese Commissie zich er nog over buigt: Zij moet nog een besluit nemen over uitzonderingen op het toelatingsregime voor ‘basic substances’ zoals levensmiddelen. Daardoor zouden milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen wel legaal blijven. De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet deze beslissing eerst afwacht. Esther Ouwehand heeft de staatssecretaris van Landbouw gevraagd een overgangsregeling in het leven te roepen om milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen op de markt te houden.

Esther Ouwehand: “Terwijl de gevaren van het gebruik van gif in de land- en tuinbouw steeds duidelijker worden, trekt de overheid de toelating van milieuvriendelijke alternatieven in. Onbegrijpelijk! Het gebruik van landbouwgif is desastreus en moet juist worden teruggedrongen. Als we de bij verliezen, verliezen we ons voedsel: 80 procent van de voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving door de bij. Bleker moet opkomen voor boeren, tuinders en burgers die gifvrij willen werken.”

Zie hier een overzicht van acties van de Partij voor de Dieren in verband met de bijensterfte

Gerelateerd nieuws

Te weinig aandacht voor risico rhinopneumonie

Er moet een meldplicht komen voor het besmettelijke rhinopneumonievirus bij paarden zodat er zicht komt op plekken waar het...

Lees verder

Megamorfose wordt duidelijke trend in Nederland

Den Haag, 8 maart 2012 - Bleker moet onmiddellijk de bouwvergunning intrekken van meer dan 20 megastallen. De Partij voor d...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief