Provincie Utrecht gaat op zoek naar alter­na­tieven voor ganzen­jacht


1 juli 2011

De Provinciale Staten van Utrecht hebben unaniem een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om onderzoek te doen naar alternatieve methoden voor de ganzenjacht.

Ganzen zijn de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Vooral in verband met de Ganzen-7, een groep van 7 organisaties die de overheid aanraden om honderdduizenden ganzen te doden in het kader van ganzenbeheer. De Partij voor de Dieren heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op maandag 27 juni aandacht gevraagd voor alternatieven en innovatie ten aanzien van ganzenbeheer. In een motie vraagt de Partij voor de Dieren Gedeputeerde Staten te onderzoeken welke alternatieve en innovatieve methoden, anders dan het doden van de ganzen, opgenomen kunnen worden in het provinciaal ganzenbeleid. CDA-gedeputeerde Krol, portefeuillehouder Dierenwelzijn, reageerde positief op de motie. De motie werd door de Staten unaniem aangenomen.

De Partij voor de Dieren is verheugd over de welwillendheid van Provinciale Staten om de inzet van alternatieven voor afschot te onderzoeken. Het afschieten van ganzen is dieronvriendelijk: 1/3 van de ganzen in ons land vliegt rond met hagel in het lijf. Afschot is echter ook niet effectief gebleken. De lege plekken van geschoten ganzen zullen snel weer opgevuld worden door nieuwe ganzen. Uit onderzoek van SOVON blijkt dat afschot nauwelijks invloed heeft op de aantallen ganzen.

“Wij zijn blij dat zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Krol bereid zijn om niet alleen door een vizier naar ganzen te kijken. In het coalitieakkoord staat dat de coalitie zich, in het kader van dierenwelzijn, in zal zetten voor alternatieve verjagings- en bestrijdingsmethoden van verschillende diersoorten. Door onze motie kan hier concreet invulling aan worden gegeven”, aldus Willem van der Steeg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Utrecht.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief