Veerman: immu­nos­te­ri­li­satie biggen geen alter­natief op korte termijn


13 februari 2005
Minister Veerman van Landbouw ziet immunosterilisatie op korte termijn niet als een reeel alternatief voor het castrereren van biggen. Zo is het volgens Veerman nog niet duidelijk of er mogelijke neveneffecten van alternatieven voor het onverdoofd castreren zijn en in hoeverre deze alternatieven door de consument geaccepteerd worden. Veerman heeft onderzoeksgeld vrijgemaakt (zowel nationaal te besteden, als in EU-verband) om het nodige vervolgonderzoek uit te laten voeren. Veerman heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt naar aanleiding van het verschijnen van een rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) waaruit blijkt dat immunosterilisatie de voorkeur verdient boven het onverdoofd castreren van biggen.

Veerman wil op Europees niveau tot een verbod op castratie komen en heeft dan ook onderzoeksgeld vrijgemaakt (zowel nationaal te besteden, als in EU-verband) om het nodige vervolgonderzoek uit te laten voeren. Daarbij is zijn inzet primair gericht op het komen tot de situatie waarin castratie in het geheel niet nodig is. Via fokkerijmaatregelen en goede en geaccepteerde detectiemethoden aan de slachtlijn, moet dat mogelijk zijn, aldus Veerman.

De PvdD eist dat er een direct einde komt aan onnodige ingrepen zoals dit (onverdoofd) castreren van biggen. Louter om economische redenen vindt een dergelijke zeer dieronvriendelijke ingreep nog steeds plaats. Weer een vervolgonderzoek en het inzetten op een verbod binnen de EU gaat jaren duren.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief