Partij voor de Dieren roept Groen­Links op tot verzet tegen de Europese grondwet


21 februari 2005

Amsterdam, 22 februari - In een brief aan de GroenLinks fractievoorzitters Femke Halsema en Kathalijne Buitenweg heeft Partij voor de Dieren-voorzitter Marianne Thieme GroenLinks opgeroepen tot verzet tegen de dieronvriendelijke Europese grondwet. De PvdD heeft waardering voor het GroenLinks initiatief om dierenwelzijn op te nemen in de Nederlandse grondwet, maar acht het onbegrijpelijk dat Groenlinks tegelijkertijd in zou kunnen stemmen met de zeer dieronvriendelijke Europese grondwet die de goede bedoelingen in de Nederlandse grondwet volledig buiten spel zou kunnen zetten. Bovendien wijst Thieme erop dat verwerping van de dieronvriendelijke Europese grondwet op dit moment blijkens polls vele malen kansrijker is dan realisering van een diervriendelijk grondwetsartikel in de Nederlandse wet, waarvoor een 2/3 meerderheid in het nu zo dieronvriendelijk samengestelde parlement noodzakelijk zou zijn.

Thieme benadrukt in haar brief dat Europa tot de grootste veroorzakers van dierenleed behoort. 75% van de Europese agenda wordt bepaald door Landbouw en Visserij, en 50% van de subsidiestromen gaan ernaar toe. De bio-industrie wordt sinds de jaren zestig stevig gesubsidieerd en daarmee wordt het grootschalige dierenleed in stand gehouden. Sterker nog, het is zeer de vraag of zonder de Brusselse subsidiestromen de bio-industrie ooit zo uit z’n krachten gegroeid zou zijn als nu het geval is. En de toetreding van de nieuwe landen zorgt er niet voor dat het er qua dierenwelzijn beter op wordt in Europa. De toegetreden landen blinken uit in conservatisme op het gebied van dierenrechten, van hen valt geen enkel positief initiatief te verwachten op dit gebied.

Thieme wijst erop dat het in de Europese grondwet met name gaat om het bepalen van machtsverhoudingen en een opgelegd economisch systeem gebaseerd op het primaat van de vrije markt, en dat er met geen woord gesproken wordt over dierenrechten.

Dierenbeschermingsorganisaties hebben gezocht naar een compromis om ervoor te zorgen dat er toch nog iets in de grondwet zou worden opgenomen over dierenrechten en dierenwelzijn. De uitkomst is dramatisch: met dierenwelzijn moet volgens de preambule weliswaar rekening worden gehouden, maar daarbij moeten religieuze en culturele tradities gerespecteerd blijven. Dit houdt dus in dat stierenvechten, onverdoofd slachten, eieren rapen van beschermde vogels, het vangen en schieten van trekvogels, circussen die dieren gebruiken, drijfjacht, dwangvoedering van ganzen en eenden om ze letterlijk ziek te maken en andere vormen van dierenmisbruik nog steeds worden toegestaan, zolang het maar op basis van tradities en gewoonten gebeurt. Deze tekst beschermt de dieren in het geheel niet, maar beschermt tradities van mensen. Als de grondwet op basis van deze tekst wordt aangenomen, is de mogelijkheid voor Europese erkenning van dierenrechten verder weg dan ooit.

Bovendien is de grondwettelijk vastgelegde vrije handel een garantie voor nog meer gesleep met dieren en een blokkade voor landen die op ethische gronden dieronvriendelijke producten zoals honden-, zeehonden- en kattenbont of vlees van onverdoofd gecastreerde biggen zouden willen verbieden. De oproep van Femke Halsema voor dierenwelzijn in de Nederlandse grondwet, maakt het niet meer dan logisch dan dat GroenLinks haar achterban ook zal mobiliseren tegen de dieronvriendelijke Europese grondwet. Zonder een dergelijk diervriendelijk Europees stemadvies, zou GroenLinks ernstig inboeten aan geloofwaardigheid op het gebied van dierenwelzijn.

Het opinieartikel van de PvdD over de Europese grondwet leest u hier

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief