Vee-industrie moet af van anti­bi­o­ti­ca­ver­slaving


21 december 2011

Om de antibioticaverslaving van de veehouderij te stoppen, is rigoureuze aanpassing van de veehouderijsystemen nodig. Dat heeft Marianne Thieme bepleit tijdens het Algemeen Overleg over antibiotica in de veehouderij dinsdag in de Tweede Kamer.

De veehouderij zou in 2013 het antibioticagebruik met 90 procent gereduceerd moeten hebben, maar de regering vindt 50 procent ambitieus genoeg. De Partij voor de Dieren laat het er niet bij zitten en daagt Staatssecretaris Bleker en minister Schippers uit met een beter plan te komen om de volksgezondheid te beschermen tegen het gestrooi met antibiotica in de veehouderij. De vee-industrie gebruikt tonnen antibiotica om de dieren die in onnatuurlijke en zeer ongezonde omstandigheden worden gehouden in de benen te houden. Antibiotica wordt veelal gebruikt nog voordat een dier ziek is. Door het onzorgvuldig gebruik van antibiotica ontstaan er resistente bacteriën. De vee-industrie is er mede verantwoordelijk voor dat we steeds minder medicijnen hebben ter bestrijding van bacteriële infecties bij mensen. Elk jaar worden in Europa ruim 400.000 mensen besmet met resistente bacteriën tegen antibiotica vooral door verkeerd gebruik van antibiotica. 25.000 van hen sterven.

Het is mooi dat de regering na jaren van ontkenning eindelijk lijkt te beamen dat gevaar van resistentie een gevolg is van het antibioticagebruik in de vee-industrie, maar het is volstrekt onvoldoende het aan de vee-industrie zelf over te laten om vrijwillig te minderen. Het plan van aanpak dat er nu ligt, is veel te veel gericht op het in stand houden van oude productiemethoden.

Dieren moeten anders worden gehuisvest. Met minder soortgenoten in een stal en met meer ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen.

Lees hier de volledige bijdrage van Marianne Thieme aan het AO

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief