Kamer­vragen over miljoe­nen­sub­sidie Gigastal Grub­ben­vorst


9 juli 2012

Marianne Thieme wil dat staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de subsidie terugvordert die de megastal in Grubbenvorst heeft ontvangen. Uit een rapport van Wakker Dier blijkt dat de megastal overheidsgeld ontving voor onder meer PR en communicatie, adviesdiensten, het oplossen van juridische knelpunten en marketingkosten.

In totaal ontving de stal voor ruim 2,1 miljoen euro aan staatssteun volgens het rapport van Wakker Dier. In aanvulling daarop kreeg het bedrijf ook nog eens 11 miljoen aan financiële voordeeltjes. Dit is opmerkelijk, omdat staatssecretaris Bleker veebedrijven met meer dan een miljoen kippen eerder nog een ‘exces’ noemde. Staatssecretaris Bleker bereidt wetgeving voor om megastallen met meer dan 240000 kippen en meer dan 10.000 vleesvarkens te verbieden en zo extreme industrialisatie te voorkomen. In de megastal in Grubbenvorst worden 1,1 miljoen plofkippen en 35.000 varkens gehouden.

Thieme vindt het abject dat de stal geld ontving van de regionale en de landelijke overheid. “Niet alleen met het oog op dierenwelzijn, maar ook omdat er een verbod is aangekondigd op megastallen. Overheden die in tijden van crisis de megamorfose van het palleteland subsidieren tegen de wens van de meerderheid van parlement en bevolking, vragen om moeilijkheden!” Ze vraagt Bleker het geld per direct terug te vorderen en megastallen in het vervolg uit te sluiten van subsidies. Ook wil ze weten hoeveel geld de megastal van het rijk heeft ontvangen en hoeveel van de provincie.

Lees hier de Kamervragen van Marianne Thieme

Gerelateerd nieuws

Vanaf 2015 mogen de kippen hun snavel helemaal houden

Pluimveehouders in Nederland moeten met ingang van 2015 tóch het verbod op snavelkappen naleven. Een meerderheid van de Tw...

Lees verder

Opinie: Partij voor de Dieren biedt groene VVD'ers wel politiek asiel aan

De VVD wil het asielbeleid strenger maken en 3 miljard euro bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking – niet vergroenen, maar v...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief