Thieme stelt Kamer­vragen over groot­schalig afschot van ganzen


4 mei 2011

Den Haag, 4 mei 2011 – Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Bleker van Landbouw over het advies om circa 100.000 grauwe ganzen af te schieten. Dit advies is afkomstig van de Ganzen-8, een groep van acht natuur- en jachtorganisaties die op deze manier overlast van ganzen wil tegengaan. De Partij voor de Dieren vindt het een slecht doordacht plan en pleit voor diervriendelijke maatregelen.

In het rapport wordt geadviseerd om het aantal grauwe ganzen in Nederland terug te brengen naar 100.000. Naar schatting zijn er nu meer dan 200.000 vogels. Naast dat deze maatregel veel dierenleed met zich meebrengt vormt het geen duurzame oplossing voor de overlast. De omvang van ganzenpopulaties wordt bepaald door het voedselaanbod. Door het grootschalig mestgebruik in de landbouw ontstaan er zeer eiwitrijke graslanden die ganzen aantrekken. Zolang er aantrekkelijke graslanden voor ganzen bestaan zal afschot geen duurzame oplossing vormen, het zorgt alleen voor nieuwe aanwas van ganzen en is aantrekkelijk voor overtrekkende ganzen.

Marianne Thieme heeft daarom staatssecretaris Bleker gevraagd of hij bereid is het mestgebruik te reduceren en in te zetten op diervriendelijke en effectieve methoden om ganzenoverlast tegen te gaan. Het inzaaien van niet-productievelden met witte klaver is een voorbeeld van een diervriendelijke methoden om ganzen te weren uit productievelden.

Ook wil Marianne weten op basis van welk onafhankelijk onderzoek de staatssecretaris van mening is dat massaal afschot van ganzen duurzaam effect zou hebben op de omvang van de ganzenpopulatie en of hij het ethisch verantwoord vindt om massale verwonding van wettelijk beschermde vogels toe te staan vanwege economische redenen. Door het massale gebruik van hagel bij de jacht op ganzen vliegen grote aantallen ganzen met kogels in het lijf die ernstige verwondingen veroorzaken. Daarnaast wil Thieme van de staatssecretaris weten of hij het ethisch verantwoord vindt om dieren die langdurige monogame relaties aangaan te doden om economische redenen.

Klik hier voor de Kamervragen

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief