Tata Steel twee jaar later nog steeds even gevaarlijk voor omgeving


23 november 2022

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een herhaalonderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat de hoeveelheid schadelijke stoffen waaraan omwonenden van Tata Steel worden blootgesteld de afgelopen twee jaar niet is afgenomen. “Onaanvaardbaar dat de leefomgeving van omwonenden doorgaand wordt vervuild met kankerverwekkende stoffen”, aldus PvdD-Kamerlid Eva van Esch.

Het beeld is per dorp of stad wel iets anders dan in 2020, maar dit komt enkel door de windrichting. Volgens de Partij voor de Dieren moeten omwonenden van bedrijven zoals Tata Steel te allen tijde worden beschermd tegen de uitstoot van schadelijke stoffen en zou het niet van de windrichting moeten afhangen of omwonenden hieraan worden blootgesteld of niet.

Wat de Partij voor de Dieren betreft, moeten de meest vervuilende onderdelen van Tata Steel zo snel mogelijk worden gesloten omdat dit de snelste manier is om de gezondheid van omwonenden te beschermen.

Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat het kabinet zo snel mogelijk de milieu- en gezondheidseffecten van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld laat brengen. Dit was in september 2021 al beloofd, maar vooralsnog niet nagekomen. Van Esch roept de staatssecretaris op om de belofte alsnog te vervullen en vraagt of dan ook de effecten van de scenario’s recycling en afschaling worden meegenomen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren klaar voor groei bij verkiezingen provincies, waterschappen en Eerste Kamer

Het congres van de Partij voor de Dieren heeft de kandidatenlijsten en programma’s vastgesteld voor de verkiezingen van de pr...

Lees verder

Partij voor de Dieren brengt duurzaam bouwen dichterbij

Greenwashing in de bouw moet worden voorkomen en bestreden dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren. Het voo...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief