Partij voor de Dieren klaar voor groei bij verkie­zingen provincies, water­schappen en Eerste Kamer


Kandi­da­ten­lijsten en verkie­zings­pro­gramma’s vast­ge­steld op partij­congres

21 november 2022

Het congres van de Partij voor de Dieren heeft de kandidatenlijsten en programma’s vastgesteld voor de verkiezingen van de provincies, waterschappen en Eerste Kamer. De partij doet in alle provincies, in 16 waterschappen en in de Eerste Kamer mee. De PvdD verwacht opnieuw te groeien in het aantal zetels in alle drie de bestuurslagen. In landelijke peilingen staat de Partij voor de Dieren al geruime tijd op 8 tot 11 zetels.

Ook in de provincies strijdt de Partij voor de Dieren voor een einde aan de bio-industrie, bescherming van dieren en natuur en het leefbaar houden van onze planeet. Veel besluitvorming in de provincie raakt direct aan dieren, natuur en milieu. Belangrijke regionale thema’s voor de PvdD zijn de hobbyjacht, natuurbehoud (biodiversiteit) en het tegengaan van megastallen (vee-industrie). De huidige stikstofcrisis moet aangepakt worden door het aantal dieren in de veehouderij drastisch te verkleinen en door de natuur ruimte te geven.

De PvdD breidt haar deelname in de waterschappen fors uit. Volgend jaar wordt aan de verkiezingen deelgenomen in 16 waterschappen waar dat er in 2019 zeven waren. De partij heeft geïnvesteerd in het opleiden van politiek talent. Belangrijke thema’s zoals het kunstmatig laag houden van het waterpeil voor boeren en de verdroging en verzilting zijn belangrijke onderwerpen waar de partij invloed op wil uitoefenen. Ook het tegengaan van de zinloze en wrede doding van muskusratten is een speerpunt voor de PvdD.

Gerelateerd nieuws

Nederland moet behoud van fossiel energieverdrag in EU blokkeren

Een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren vergroot de kans dat de hele EU uit het klimaatverwoestende Energy Charter ...

Lees verder

Tata Steel twee jaar later nog steeds even gevaarlijk voor omgeving

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een herhaalonderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat d...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief