Succes bij strijd tegen import plof­kippen uit Oekraïne


25 april 2019

Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet de Nederlandse regering zich gaan verzetten tegen een kippendeal tussen de Europese Commissie en Oekraïne. Door deze deal had Oekraïne veel meer plofkippenvlees kunnen exporteren naar Europa.

“De Partij voor de Dieren waarschuwde dat het associatieakkoord met Oekraïne een enorme invoer van plofkip uit dat land zou betekenen. Dankzij ons aanhoudende verzet schaart vrijwel de hele Kamer zich achter mijn motie die de Nederlandse regering alsnog opdraagt aan de noodrem te trekken”, licht Kamerlid Esther Ouwehand haar succes toe.

De Europese Commissie en Oekraïne kwamen recentelijk overeen om de hoeveelheid kippenvlees die Oekraïne naar de EU mag uitvoeren te verhogen van 20 miljoen naar 70 miljoen kilo. Nederland stemde in met deze kippendeal, zonder dat de Tweede Kamer daarvan op de hoogte was. Minister-president Mark Rutte weigerde vandaag in het debat over de aankomende Europese Top uit te leggen waarom Nederland deze deal steunde. Door de aangenomen motie moet de regering nu in Brussel het tegenovergestelde standpunt gaan verkondigen. Als er straks over de kippendeal gestemd wordt, moet Nederland tegenstemmen. Bovendien moet Nederland steun bij andere Europese lidstaten gaan verwerven om ook tegen te stemmen.