Succes: bewijslast mijn­bouw­schade voortaan bij NAM


7 juli 2016

De bewijslast bij schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld ligt voortaan bij de NAM. Een amendement van Frank Wassenberg (PvdD) en Jan Vos (PvdA) op de Mijnbouwwet dat dit regelt is vandaag unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Tot nu toe ligt de bewijslast bij de slachtoffers, waardoor burgers extra belast worden én er minder schade wordt vergoed.

In Duitsland is wettelijk geregeld dat de bewijslast voor de schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten bij de exploitant ligt. In Nederland is dit nog niet het geval. Hierdoor is de bewijslast bij schade die veroorzaakt is door onder andere gaswinning in Groningen neergelegd bij de slachtoffers. Het gevolg van de huidige situatie is immers dat burgers extra worden belast én dat er minder schade wordt vergoed. Deze problemen zijn meer dan genoeg duidelijk geworden bij de gaswinning in Groningen.

Tot nu toe! Want de Tweede Kamer heeft vandaag unaniem een amendement van Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) en Jan Vos (PvdA) aangenomen dat regelt dat de bewijslast voor schade door de gaswinning in het Groningenveld voortaan bij de NAM ligt. Wassenberg: “Het is onacceptabel dat mensen die schade ondervinden door gaswinning zelf moeten proberen te bewijzen dat die schade is veroorzaakt door de gaswinning in hun regio. De bewoners hebben niet om die gaswinning gevraagd. Nu de bewijslast omgekeerd wordt, wordt het voor gedupeerden van gaswinning in het Groningenveld eenvoudiger om sneller hun schade vergoed te krijgen.

Novelle minister Kamp
In april 2015 heeft de Tweede Kamer al een amendement van de PvdD en de PvdA om de bewijslast om te keren aangenomen. Minister Kamp (Economische Zaken) heeft vervolgens een novelle op de wet ingediend die dit amendement sterk uitkleedt en beperkt tot het relatief kleine ‘effectgebied’ van het Groningenveld. Daarmee vallen gedupeerden die wel schade hebben, maar een straat verder wonen, buiten de boot. Omdat Kamerleden Wassenberg en Vos vinden dat de minister hiermee voorbij gaat aan de nadrukkelijke wens van de Kamer, hebben ze met het nieuwe amendement geregeld dat ook voor slachtoffers die buiten het directe effectgebied van het Groningenveld wonen de bewijslast bij de NAM komt te liggen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief