Motie Van Raan: geen met publiek geld gefi­nan­cierde export­kre­diet­ver­ze­ke­ringen voor het opbouwen van de veehou­derij in het buitenland


9 december 2020

De kamer,

Gehoord de beraadslaging

Constaterende dat via exportkredietverzekeringen met Nederlands belastinggeld de veehouderij in het buitenland wordt opgebouwd;

Constaterende dat Nederlandse boeren op die manier via de belastingen bijdragen aan het financieren van hun buitenlandse concurrentie, terwijl de prijzen voor de Nederlandse boeren al jaren onder druk staan;

Verzoekt de regering niet langer met publiek geld gefinancierde exportkredietverzekeringen te verstrekken voor het opbouwen van de veehouderij in het buitenland,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol