Motie Van Raan: geen met publiek geld gefi­nan­cierde export­kre­diet­ver­ze­ke­ringen voor het opbouwen van de veehou­derij in het buitenland


9 december 2020

De kamer,

Gehoord de beraadslaging

Constaterende dat via exportkredietverzekeringen met Nederlands belastinggeld de veehouderij in het buitenland wordt opgebouwd;

Constaterende dat Nederlandse boeren op die manier via de belastingen bijdragen aan het financieren van hun buitenlandse concurrentie, terwijl de prijzen voor de Nederlandse boeren al jaren onder druk staan;

Verzoekt de regering niet langer met publiek geld gefinancierde exportkredietverzekeringen te verstrekken voor het opbouwen van de veehouderij in het buitenland,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over een afbouwpad voor alle exportsteun die ten goede komt aan de olie- en gasindustrie

Lees verder

Motie Van Raan over exportkredietverzekeringen binnen het strenge duurzaamheidregime betrekken en exportsteun ten behoeve van olie afbouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer