Stop bouw mest­fa­brieken!


26 februari 2015

De Partij voor de Dieren wil een landelijke bouwstop voor mestvergisters en mestverwerkers. Esther Ouwehand pleit hier vandaag voor in een debat met staatssecretaris Mansveld over de leefomgeving. Industriële installaties voor de vergisting of verwerking van mest leveren een groot gevaar op voor de volksgezondheid, de veiligheid en de leefbaarheid op het platteland. De komst van deze mestfabrieken zorgt op steeds meer plekken voor grote onrust onder de bevolking. Omwonenden van bestaande installaties kampen nu al met gezondheidsklachten, stankoverlast en de vrees voor ontploffingen.

Esther Ouwehand wil dat het kabinet een bouwstop afkondigt voor mestvergisters en mestverwerkers, minimaal totdat duidelijk is of en hoe de gezondheid van mens, dier en milieu kan worden beschermd. Het Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren pleit daar vandaag voor tijdens een debat over de leefomgeving, met staatssecretaris Mansveld. Het kabinet erkent in antwoord op eerdere vragen van de PvdD dat er op dit moment onvoldoende zicht is op de risico's van mestfabrieken voor de omgeving. Gedeputeerde Staten in Brabant, waar de grootste mestfabriek van Europa dreigt te verrijzen, gaven toe dat gezondheid van omwonenden binnen het huidige wettelijke kader geen rol speelt bij verlening van de vergunning. Ouwehand: "De overheid mag waarschuwingen over de gevaren van mestfabrieken niet langer in de wind slaan. Wie de bouw van zo'n fabriek toestaat zet welbewust de gezondheid en veiligheid van omwonenden op het spel. Na Groningen zou het kabinet wijzer moeten zijn."

Strontas
Mestfabrieken poppen als paddenstoelen uit de grond. In het Limburgse Grubbenvorst dreigt niet alleen de grootste megastal van Nederland te komen, maar ook een grote mestfabriek en verdubbeling van de bestaande mestvergister, die de omgeving nu al zwaar belast. In Brabant wordt gevreesd voor een heuse mestboulevard langs de N264. De weg wordt, met de grootste mestfabriek van Europa (500.000 ton varkensmest per jaar) in Landhorst/Venhorst en even verderop langs de weg nog 2 grote mestinstallaties, nu al de 'strontas van Brabant' genoemd. In Gelderland zijn plannen voor de grootste mestvergister van Nederland (450.000 ton drijfmest) en het Overijsselse Twente wordt bedreigd door een installatie die 42 extra ritten van vrachtwagens met mest per dag met zich mee zal brengen - over smalle landwegen die daar niet op zijn berekend. Esther Ouwehand voert samen met de omwonenden actie tegen de komst van al deze mestfabrieken en zal Kamermoties indienen om de bouwplannen stil te leggen.

Groeiend verzet
Hoewel andere politieke partijen zich lang stilhielden over de gevaren van mestfabrieken, groeit de steun voor de voorstellen van de Partij voor de Dieren om de subsidies stop te zetten en een bouwstop af te kondigen. In januari van dit jaar sprak het congres van de PvdA zich expliciet uit tegen de komst van de grootste mestfabriek van Europa in het Brabantse Landhorst. De motie, die werd ontraden door PvdA-staatssecretaris Dijksma maar gesteund werd door de woordvoerders van de Tweede Kamerfractie van de PvdA is met ruime meerderheid aangenomen. De Partij voor de Dieren rekent dan ook op steun van de PvdA in haar oproep vandaag om de plannen voor mestfabrieken voorlopig te bevriezen.

Mestoverschot
Nederland kampt al jarenlang met een mestoverschot. Het kabinet probeert dat op te lossen door forse subsidies te verstrekken voor het vergisten van mest als 'groene' stroom en de bouw van mestverwerkers te stimuleren. Deze mestfabrieken zijn echter zeer omstreden. Kringlopen in de landbouw worden nog verder verstoord en het vergisten van mest alleen levert nauwelijks energie op, dus worden er grote hoeveelheden voedselgewassen mee gestookt. De enige oplossing voor het nijpende mestprobleem is een krimp van de veestapel. Ouwehand: "Het mestoverschot vraagt niet om dure en omstreden schijnoplossingen, maar om gezond, boerenverstand. Minder dieren, minder mest, minder problemen."

Bekijk hier Esther Ouwehand's bijdrage aan de Algemeen Overleg over de leefomgeving:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief