Opinie: 144 Red de dieren­po­litie 


26 februari 2015

Gepubliceerd in nrc.next op 26 februari 2015

De VVD maakte onlangs bekend de dierenpolitie te willen opheffen, ondanks de grote toename van het aantal meldingen bij 144 – het meldnummer van de dierenpolitie . De dierenpolitie moet juist versterkt worden om mens en dier te beschermen. Via meldingen over dieren komt de politie veel andere delicten op het spoor, die anders verborgen zouden blijven. Next.checkt stelde afgelopen dinsdag vast dat er een duidelijk verband is tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Daarmee is de dierenpolitie van groot belang voor de hele samenleving.

Regeringspartij VVD pleit voor het opheffen van de dierenpolitie, nadat al eerder het Kabinet het Expertisecentrum Dierenwelzijn van de politie per 1 januari ophief. Dit expertisecentrum hield de landelijke coördinatie over dierenmishandeling. VVD-Kamerlid Ockje Tellegen vindt dat “politiezaken die niet direct met veiligheid te maken hebben door andere organisaties overgenomen moeten worden”. De VVD vindt kennelijk dat hard optreden tegen dierenbeulen en -verwaarlozers onnodig is en toont zich ook hier als een partij waarvan kwetsbare groepen mensen en dieren weinig te verwachten hebben. En dat, terwijl uit onderzoek blijkt dat geweldsplegers in veel gevallen begonnen zijn met het mishandelen van dieren.

Toen de dierenpolitie in 2010 opgericht werd, zouden vijfhonderd agenten aangesteld worden. Direct na de val van Rutte I werd het aantal met steun van de zich diervriendelijk noemende partijen PvdA, SP, GroenLinks en D66 teruggebracht naar 160 agenten. Deze 160 agenten mogen slechts een gedeelte van hun tijd aan dierenwelzijn besteden. Hiermee heeft de politiedienst te weinig capaciteit om op alle meldingen die bij de dierenpolitie binnenkomen te kunnen reageren. De helft van hen komt er zelfs amper aan toe om überhaupt op 144-meldingen af te gaan. Na de lancering van het meldpunt 144 ‘Red een dier’ is het aantal meldingen bij de politie over dierenmishandeling of –verwaarlozing fors gestegen. Zelfs in het laatste jaar zagen we nog een stijging van 9.316 meldingen in 2013 tot 10.135 in 2014. “Dierenwelzijn leeft in de samenleving”, schreef het kabinet in de regeringsverklaring, maar wordt tegelijk niet serieus genomen.

Naast het helpen van dieren in nood komen er dankzij de agenten van de dierenpolitie nog meer misstanden aan het licht. Dierenmishandeling is vaak een signaal voor andere misstanden. Bij de helft van de meldingen komt de dierenpolitie andere delicten op het spoor, zoals illegale wietteelt of kinderporno. De gehele maatschappij heeft dus baat bij een sterke dierenpolitie.

Uit onderzoek blijkt dat er bij een derde van het aantal geconstateerde gevallen van dierenmishandeling sprake is van huiselijk geweld. Door samen te werken met andere afdelingen binnen de politie en hulpverleners, draagt de dierenpolitie bij aan het signaleren of terugdringen van dierenmishandeling en huiselijk geweld. Dierenagenten blijken bij een melding van dierenverwaarlozing of mishandeling in de praktijk ook makkelijker bij mensen thuis binnen te komen dan ‘ gewone politieagenten’. Dit biedt kansen om ook andere vormen van geweld op te sporen, die ‘ gewone agenten’ minder snel niet krijgen.

Op verzoek van de Partij voor de Dieren zet het kabinet in op het vergroten van het bewustzijn over het verband tussen huiselijke geweld en dierenmishandeling. Staatssecretaris Van Rijn stuurde deze maand een brief waarin hij aangaf dierenmishandeling te betrekken bij de voorlichtingscampagne Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor. Tegelijk heft het kabinet het Expertisecentrum Dierenwelzijn op en wordt de dierenpolitie kapot bezuinigd.

De dierenpolitie is onmisbaar voor een veilige samenleving, We zullen juist in deze agenten moeten investeren. We zullen hier volgende week in de Kamer een voorstel over indienen. Geweld en mishandeling kunnen alleen serieus aangepakt worden, als we oog hebben voor de allerkwetsbaarsten, de dieren. Pas dan werken we aan een beschaafde samenleving waar mens en dier zich veilig kunnen voelen.

Marianne Thieme, Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

Stop bouw mestfabrieken!

De Partij voor de Dieren wil een landelijke bouwstop voor mestvergisters en mestverwerkers. Esther Ouwehand pleit hier vandaa...

Lees verder

Boeren proberen PvdD-protest tegen mestvergisters neer te slaan

Een protestactie van de Partij voor de Dieren en omwonenden tegen de uitbreiding van een mestvergister in Dalfsen is vanochte...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief