Stel maximum aan aantal koeien per bedrijf!


8 april 2016

PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme wil dat het kabinet harde grenzen stelt aan het aantal melkkoeien op een bedrijf. Zij heeft hier samen met Kamerlid Tjeerd van Dekken (PvdA) Kamervragen over gesteld aan de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ. Grotere melkveebedrijven hebben meer kans op infectieziekten en snellere verspreiding daarvan, waardoor ze een groot risico vormen voor de volksgezondheid.

Directeur Diergezondheid Ynte Hein Schukken van de Gezondheidsdienst voor Dieren stelt dat ‘grotere melkveebedrijven meer kans op infectieziekten hebben en de infectie sneller om zich heen grijpt dan bij bedrijven met kleinere omvang’. Toch zal naar verwachting het gemiddelde aantal koeien per melkveebedrijf stijgen van 78 in 2013 naar 111 in 2020. Daarnaast neemt het aantal bedrijven met meer dan 250 koeien fors toe. Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Tjeerd van Dekken (PvdA) willen dat de regering op basis van het voorzorgsbeginsel omwonenden informeert over de risico’s voor de volksgezondheid die deze megastallen met zich meebrengen.

Ook vragen de Kamerleden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische zaken of zij op basis van de volksgezondheidsrisico’s bereid zijn harde grenzen te stellen aan het aantal melkkoeien op een bedrijf. Thieme: “Een bacterie als de Streptococcus Agalactiae, die goed gedijt op melkveebedrijven, is zeer schadelijk voor zwangere vrouwen en levensbedreigend voor pasgeboren baby’s. Niet alleen moeten omwonenden hier goed over geïnformeerd worden, ze moeten hier ook tegen beschermd worden door paal en perk te stellen aan de omvang van melkveebedrijven.”

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief