Nieuwe voor­zitter gekozen op 22ste congres Partij voor de Dieren


12 april 2016

Op zondag 10 april hield de Partij voor de Dieren haar 22ste partijcongres. Ruim 400 leden van de Partij voor de Dieren reisden naar Doorn voor een inspirerende dag. Tijdens dit congres is de nieuwe partijvoorzitter gekozen: Floriske van Leeuwen. Van Leeuwen was al secretaris van het bestuur. Zij neemt nu het voorzitterschap over van interim-voorzitter Marianne Thieme.


Floriske van Leeuwen - voorzitter PvdD

Tevens werd algemeen bestuurslid Elze Boshart tot secretaris van het bestuur gekozen en werd penningmeester Gerard Kuipers herbenoemd. Klik hier voor meer informatie over de bestuursleden.

Andere belangrijke agendapunten op het congres waren het goedkeuren van de jaarstukken 2015 (jaarverslag en jaarrekening) en de begroting 2016. Ook werden de leden benoemd voor de Commissie van Beroep.

Gastlezing
Hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen gaf een gastlezing over zijn visie op de bankencrisis, zijn ‘bekering’ tot het vegetarisme en zijn bijdrage aan het boek De Kanarie in de Kolenmijn, dat hij samen met Marianne Thieme schreef, en binnenkort uitkomt.

Marianne Thieme sloot het congres af met een speech. De speech is hieronder te zien:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief