Regering geeft schoor­voetend toe: Jacht­plezier Oranjes wordt betaald uit gemeen­schapsgeld


28 september 2007

Den Haag, 28 september 2007- In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren heeft de regering na lang aarzelen toegegeven dat het Koninklijk Jachtdepartement volledig betaald wordt vanuit gemeenschapsgeld. Bij het Verantwoordingsdebat dat afgelopen mei plaatsvond heeft Marianne Thieme aan de minister van Financiën gevraagd waarom in de begroting voor het Koninklijk Huis geen afzonderlijke post is opgenomen voor het Koninklijk Jachtdepartement. Thieme wilde weten hoe het Jachtdepartement gefinancierd wordt en waarom de begroting ervan niet openbaar is.

In eerste aanleg liet minister Bos weten daarvoor niet verantwoordelijk te zijn en de vraag door te schuiven naar verantwoordelijk minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook die liet echter weten niet verantwoordelijk te zijn, waarna de vraag werd doorgeschoven naar minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie. Opmerkelijk, omdat de associatie van jachtgenoegens van de Koninklijke familie met wonen, wijken of integratie niet bepaald voor de hand ligt. Minister Vogelaar heeft nu (middels onderstaande brief) laten weten dat er “geen afzonderlijke begroting is voor het Koninklijk Jachtdepartement”. De regering stelt dat het Jachtdepartement onderdeel is van de Dienst Koninklijk Huis en is belast met het faunabeheer en het toezicht op Kroondomein het Loo. De kosten daarvan worden “op basis van een accountantsverklaring als functionele kosten van het Koninklijk Huis gedeclareerd bij de minister van Binnenlandse Zaken en bij de minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De uitgaven voor het jachtdepartement van de Oranjes worden opgenomen in de begroting van beide ministeries.

De Partij voor de Dieren is zeer verbaasd over het feit dat de hobbyjacht van de Koninklijke familie op deze versluierde manier betaald wordt uit gemeenschapsgeld, terwijl er maatschappelijk gezien geen draagvlak bestaat voor het voor het plezier doden van dieren.
Het Kroondomein- in 1958 geschonken aan de Nederlandse bevolking- is voor het publiek gesloten van 15 september tot 26 december, louter om de Koninklijke familie ongestoord en voor haar plezier met binnen- en buitenlandse jachtgasten te laten jagen.
Met name de drijfjacht op wilde zwijnen die in 2001 verboden werd en mogelijk binnenkort opnieuw wordt toegestaan in gewijzigde vorm, oogst grote maatschappelijke weerstand. De overpopulatie zwijnen op het Loo bleek jarenlang welbewust “gefokt” te zijn via massaal bijvoeren van de dieren. In Nederland zijn ongeveer 600 jagers die beschikken over het zogeheten zwartwildbrevet, goeddeels leden van hof, adel en de top van het bedrijfsleven.

De Partij voor de Dieren wil nu volledige en gespecificeerde inzage in de kosten van het Koninklijk Jachtdepartement om te zien hoeveel gemeenschapsgeld is besteed aan wat veel burgers zien als het in stand houden van een maatschappelijke misstand.
De meest deskundige zwijnenonderzoeker van Nederland, dr. G. Groot Bruinderink van Wageningen UR zei gister in de Volkskrant over de zwijnenjacht: “Het is moeilijk om in de praktijk een verschil te maken tussen drijf- en drukjacht. Het is een schimmig gebied. Maar hoe dan ook: de drukjacht zelf zal echt geen zier helpen tegen de overpopulatie. Het enige wat helpt is een totaal jachtverbod. Als de mensen zich er niet mee bemoeien, vindt een natuurlijke selectie plaats. Laten we daar eens over praten.’
Behalve dat de Partij voor de Dieren het onbestaanbaar vindt dat het doden van dieren door de Koninklijke familie betaald wordt uit de begroting voor Binnenlandse Zaken en Wonen, Wijken en Integratie, vindt de partij dat er meer helderheid zal moeten komen over de gemeenschapsgelden die buiten de begroting van het Koninklijk Huis toevloeien naar het Koninklijk Huis. Onlangs ontstond al ophef over het onderhoud van het pleziervaartuig ‘De Groene Draeck’ vanuit de defensiebegroting.

De Partij voor de Dieren zal aanvullende vragen stellen om een volledig inzicht te krijgen in de begroting van het Koninklijk Jachtdepartement en om openstelling van Kroondomein het Loo gedurende het gehele jaar te bepleiten.
Verder zal de partij zich teweer stellen tegen heropening van de zogenoemde drukjacht op wilde zwijnen, die in haar optiek in strijd is met de Flora- en faunawet.


Brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, drs. Ella Vogelaar

Geachte Voorzitter,

Bijgaand doe ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het antwoord toekomen op de vraag gesteld door het lid Thieme over het Koninklijk Jachtdepartement.

Handelingen II 2006/7, 3794
Vraag van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Financiën over het Koninklijk Jachtdepartement. (gesteld in het Verantwoordingsdebat van 22 mei 2007)

Vraag
In de begroting voor het Koninklijk Huis staat geen afzonderlijke post voor het Koninklijk Jachtdepartement. Graag willen wij van de minister weten of dit Jachtdepartement gefinancierd wordt uit gemeenschapsgeld en of in dat geval de begroting van het Koninklijk Jachtdepartement openbaar gemaakt kan worden.

Antwoord
Er is geen afzonderlijke begroting van het Koninklijk Jachtdepartement. Het Jachtdepartement vormt een onderdeel van de Dienst Koninklijk Huis en is belast met het faunabeheer en het toezicht op het Kroondomein Het Loo. De beheerskosten hiervan worden op basis van een goedgekeurde accountantsverklaring als functionele kosten van het Koninklijk Huis gedeclareerd bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de minister voor Wonen, Wijken en Integratie. De geraamde uitgaven worden opgenomen in de onderscheiden begrotingen.

Hoogachtend,
de minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
drs. Ella Vogelaar

Gerelateerd nieuws

Actie: 'Handen af van de ganzen!'

Amsterdam, 27 september 2007 - De Partij voor de Dieren zal actie voeren tegen het “Ganzenbord” dat georganiseerd wordt met s...

Lees verder

Esther Ouwehand geeft gastlessen op middelbare school in de Nationale Onderwijs Week

Den Haag, 28 september 2007 – Tweede Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) zal op maandag 1 oktober drie gastlesse...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief