Regering en Kiesraad werpen onte­rechte drempel op voor nieuw­komers


5 juni 2009

Restzetelbeleid 26e zetel doet geen recht aan verkiezingsuitslag

Amsterdam, 5 juni 2009 - Het restzetelbeleid voor het Europees parlement doet geen recht aan de verkiezingsuitslag. Nederland heeft recht op 26 zetels in het Europees parlement, maar wil die zetels niet integraal uitgangspunt maken van de kiesdeler, waarmee een extra drempel wordt opgeworpen voor nieuwe partijen in het Europees parlement, zoals de Partij voor de Dieren.

Nederland heeft in het Europees Parlement recht op 26 zetels, één minder dan de huidige 27. Eerst worden 25 zetels toegewezen aan Nederland ter verdeling, pas na ratificatie van het verdrag van Lissabon zal daar een 26e zetel aan worden toegevoegd.

Het kabinet heeft in een brief d.d. 3 april aan het parlement voorgesteld de verkiezingen te organiseren op basis van de 25 beschikbare zetels, waarbij de kiesdrempel bij 4% komt te liggen. Nieuwe partijen die geen 4% halen vallen af, zelfs wanneer ze 3,99% zouden hebben behaald.
De restzetels worden verdeeld over de partijen die wel de kiesdrempel gehaald zouden hebben. Vervolgens zou ook de 26e zetel dit najaar worden verdeeld als restzetel onder de zittende partijen.

De Partij voor de Dieren vindt dit een onterechte gang van zaken. Logischer zou zijn de 26e zetel toe te wijzen aan de partij die op basis van de beschikbaarheid van 26 zetels de kiesdeler haalt, te weten tenminste 3,846% van de op 4 juni uitgebrachte stemmen heeft behaald.
Pas wanneer geen der deelnemende partijen aan dat criterium voldoet, zou de 26e zetel verdeeld mogen worden over partijen die wel de kiesdeler behaald hebben.

In het voorstel van de regering ligt dat niet zo, omdat het kabinet stelt ‘te willen voorkomen dat een in juni 2009 gekozen lid zijn zetel later zou moeten inleveren op basis van een nieuwe kiesdeler’.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de voorgestelde procedure ,die nog als wetsvoorstel in het Nederlandse parlement moet worden behandeld, onzuiver en onnodig is.
Wanneer de 26e zetel wordt toebedeeld op basis van een de feitelijke nieuwe kiesdeler van 3,846% hoeft geen enkel gekozen parlementslid een zetel in te leveren en wordt recht gedaan aan de verkiezingsuitslag in relatie tot het aantal voor Nederland beschikbare zetels: 26.

Omdat de Nederlandse uitslag van de verkiezingen voor het Europees parlement nog onduidelijk is hoopt de Partij voor de Dieren nog steeds in aanmerking te komen voor één van de 25 nu te verdelen zetels.

Het zou zeer onbillijk zijn wanneer (in het zicht van de 26e zetel die Nederland toebedeeld heeft gekregen) eerst de 25e en vervolgens de 26e zetel aan de Partij voor de Dieren onthouden zou worden op basis van een fictieve berekeningsprocedure. Daarmee zou de wens van de kiezer ondergeschikt gemaakt worden aan die van de Haags politiek.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief