Kabinet negeerde advies kiesraad over Europese zetel­ver­deling


9 juni 2009

Amsterdam, 9 juni 2009 - De Partij voor de Dieren heeft het kabinet gevraagd de Kamer in een brief te informeren waarom het kabinet het advies van de Kiesraad over de toedeling van de 26e Europese zetel op twee belangrijke punten negeerde.
De kiesraad heeft het kabinet op 19 maart geadviseerd (brief 2009-000151978) de toekenning van de 26e Nederlandse zetel in het Europees parlement zo te laten plaatsvinden, dat daarmee recht gedaan wordt aan de uitspraak van de kiezer en de evenredige vertegenwoordiging van het Nederlands deel van het Europees parlement gewaarborgd wordt.


De Kiesraad adviseert het kabinet om partijen die bij de Europese verkiezingen van 4 juni net geen zetel hebben gehaald maar wel tenminste 75% van de kiesdeler haalden, in aanmerking te laten komen voor de 26e zetel die beschikbaar komt na ratificatie van het Verdrag van Lissabon.
De Kiesraad heeft het kabinet tevens voorgesteld een besluit over de toedeling te nemen voorafgaand aan de Europese verkiezingen, welk advies het kabinet heeft genegeerd.

In haar brief aan de Kamer van 6 april, gaat het kabinet voorbij aan het advies over de vaststelling van de definitieve procedure voorafgaand aan 4 juni en aan het advies om kleinere partijen niet dubbel te duperen door de gevolgde procedure. Eenmaal door de vastgestelde kiesdrempel op basis van 25 zetels, waar in feite sprake is van 26 zetels, en eenmaal door partijen die in de eerste ronde geen zetel zouden halen uit te sluiten van de 26e zetel.

Door de selectieve overname van de adviezen van de Kiesraad, is nu een kamerdebat in het najaar van 2009 noodzakelijk geworden over de toedeling.
Wanneer de Kamer besluit het advies van de Kiesraad te volgen, zal de 26e zetel op grond van de reguliere restzetelverdeling toevallen aan de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren gaat ervan uit dat de Kamer niet voorbij zal willen gaan aan de adviezen van de Kiesraad en dus dat ze reƫel uitzicht heeft op een zetel in het Europees parlement.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief