Regeer­ak­koord geeft geen antwoord op wereld­wijde crises


29 oktober 2012

Onder het motto bruggen slaan vallen de coalitiepartners VVD en PvdA de zwaksten in de rug aan. In dit opzicht zou 'ruggen slaan' een toepasselijker titel van het regeerakkoord zijn. Er is geen sprake van het bestrijden van crises in samenhang. Het akkoord vormt op geen enkele wijze een antwoord op de grote uitdagingen waarvoor we ons geplaatst zien in het kader van de Eurocrisis, de wereldvoedselcrisis, de klimaatcrisis, de grondstoffencrisis en de vertrouwenscrisis.

Via de kaasschaafmethode moet de burger bloeden voor verkeerde beleidskeuzes. Het is niet de vervuiler die betaalt maar degene die zorg nodig heeft, degene die studeert, degene die kansloos is op de arbeidsmarkt en degene die volkomen afhankelijk is van hulp uit het westen. In dit akkoord prevaleert het recht van de sterkste boven het belang van de zwakste.

Opportunisme lijkt de drijfveer te zijn geweest voor een snel akkoord. Met name de PvdA houdt niet vast aan haar in de verkiezingsstrijd gepresenteerde idealen. Ook de VVD houdt zich niet aan haar met grote stelligheid gedane verkiezingsbeloften zoals het handhaven van de hypotheekrente-aftrek voor bestaande gevallen. Na de euforie over ‘overbrugde tegenstellingen in het landsbelang’ zal het akkoord leiden tot grote maatschappelijke onrust en een verder afnemend vertrouwen van de burger in de politiek.

Op het gebied van dierenwelzijn is het geweldig dat er eindelijk een verbod komt op wilde dieren in circussen en dat er strengere straffen komen voor dierenbeulen. Het is de derde maal sinds 2006 dat er überhaupt over dierenwelzijn gesproken wordt in een regeerakkoord en het getuigt absoluut van moed bij de opstellers om de smalende reacties van de mensen die niets met het welzijn van dieren hebben te weerstaan. Maar verder zijn thema’s als groen en duurzaam makkelijk wisselgeld gebleken. Ook zetten de coalitiepartners op geen enkele wijze in op het beëindigen van de bio-industrie.

Lees hier de bijdrage van Marianne Thieme aan het debat over het eindverslag van de informateurs.

Gerelateerd nieuws

Debat massale overtredingen dierenwelzijnsregels veehouderij

De Partij voor de Dieren heeft vandaag samen met de PvdA steun van een Kamermeerderheid gekregen voor een debat over de mas...

Lees verder

Kamervragen over aanwezigheid Koningin bij rondetafelgesprek bio-industrie Brabant

Aanstaande vrijdag brengt koningin Beatrix een streekbezoek aan de provincie Noord-Brabant. In de gemeente Reusel - de Mie...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief