Kamer­vragen over aanwe­zigheid Koningin bij ronde­ta­fel­ge­sprek bio-industrie Brabant


7 november 2012

Aanstaande vrijdag brengt koningin Beatrix een streekbezoek aan de provincie Noord-Brabant. In de gemeente Reusel - de Mierden zal zij een rondetafelgesprek bijwonen over de intensieve veehouderij in de provincie. Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld over de aanwezigheid van de koningin bij dit rondetafelgesprek.

Ze wil weten wat het doel is van de aanwezigheid van de koningin bij het rondetafelgesprek, welke informatie de koningin zal krijgen over de intensieve veehouderij in Noord-Brabant en de problemen die daarmee samenhangen en welke personen of organisaties aanwezig zullen zijn bij het rondetafelgesprek.

De gemeente Reusel – de Mierden heeft het rondetafelgesprek georganiseerd om spanningen tussen agrariërs en dorpsbewoners bespreekbaar te maken. Noord-Brabant is een provincie met veel intensieve veehouderij en heeft de meeste megastallen van Nederland. De discussie over verdere schaalvergroting van de vee-industrie leeft sterk onder de inwoners, zeker na de uitbraken van q-koorts tussen 2007 en 2009. De provincie heeft eind 2009 een bouwstop voor geiten- en schapenbedrijven en in 2010 een verbod voor de bouw van megastallen ingesteld. Ondanks het instellen van bouwstops worden nog steeds geiten- en schapenbedrijven en megastallen gebouwd in de provincie. Dit tot grote onrust van inwoners.

Marianne Thieme: “Het is goed dat de discussie over de intensieve veehouderij in Brabant wordt gevoerd en dat er tijdens het streekbezoek van de koningin aandacht wordt besteed aan de problematiek. Het is daarbij wel van belang dat de koningin een volledig beeld krijgt van de problemen die in Brabant spelen en daarom is het belangrijk dat er, naast agrariërs en dorpsbewoners, ook maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van belangenorganisaties voor personen die zijn getroffen door q-koorts aanwezig zullen zijn bij het gesprek.”

Marianne Thieme hoopt dat het bezoek van de koningin meer maatschappelijk bewustzijn op gang brengt van de problemen die samenhangen met de intensieve veehouderij en dat op korte termijn serieuze maatregelen worden getroffen die verdere intensivering en schaalvergroting tegengaan.

U kunt de Kamervragen van Marianne Thieme hier lezen.

Gerelateerd nieuws

Regeerakkoord geeft geen antwoord op wereldwijde crises

Onder het motto bruggen slaan vallen de coalitiepartners VVD en PvdA de zwaksten in de rug aan. In dit opzicht zou 'ruggen...

Lees verder

Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging probeert besluitvorming Tweede Kamer over jacht te beïnvloeden

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging heeft geprobeerd de besluitvorming in de Tweede kamer over de plezierjacht te be...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief