Refe­ren­dum­wijzer misleidt publiek op het punt van dieren­welzijn in EU grondwet: PvdD dringt aan op snelle aanpassing


25 april 2005

Amsterdam, 26 april 2005 - De Partij voor de Dieren heeft een brandbrief gestuurd naar het Instituut voor Publiek en Politiek waarin ze erop wijst dat het publiek in de referendumwijzer op het verkeerde been gezet wordt voor wat betreft het onderwerp dierenwelzijn. Wie bij het invullen van de referendumwijzer aangeeft van mening te zijn dat "de EU dierenwelzijn dient te waarborgen" bouwt daarmee een score op voor "eens met de grondwet".

Dat is echter in strijd met de werkelijkheid, inmiddels hebben 27 diervriendelijke organisaties de Europese grondwet expliciet als dieronvriendelijke bestempeld. Omdat de Grondwet bij alle relevante terreinen gezelschapsdieren, in het wild levende dieren, zwerfdieren en "schadelijke"dieren negeert, omdat de grondwet een uitzondering van dierenwelzijnsregels hanteert voor culturele gewoonten (zoals stierenvechten), reguliere gewoonten (zoals onverdoofd slachten) en regionale gewoonten (zoals dwangvoedering van ganzen).

Bovendien bevat de grondwet in de artikelen III-227 en III-228 het zeer dieronvriendelijke uitgangspunt dat in het landbouwbeleid (dat 50% van de Uniebestedingen uitmaakt) expliciet alleen productieverhoging het uitgangspunt van beleid mag zijn. Andere uitgangspunten zoals diervriendelijkheid of een beter milieu zijn daarmee uitgesloten.

De Partij voor de Dieren heeft het IPP dringend verzocht tot aanpassing van de referendumwijzer. Het welzijn van dieren wordt zeer belangrijk gevonden (op dit moment heeft meer dan 70% van de deelnemers aan de referendumwijzer aangegeven het eens te zijn met de stelling dat de EU dierenwelzijn dient te waarborgen) en het feit dat de referendumwijzer meebetaald wordt door de Nederlandse overheid, die een vooringenomen standpunt heeft ten aanzien van het referendum, maakt het extra kwalijk dat een dergelijke vorm van misleiding plaatsvindt via een neutraal geachte site.

Links: www.dierenrechteneuropa.nl, www.publiek-politiek.nl

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief