Reclame Code Commissie: promo­tie­cam­pagne zicht­stallen varkens misleidend


22 mei 2007
Amsterdam, 23 mei 2007 – De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelt in haar uitspraak dat de campagne Stap in de Stal, waarin het publiek wordt uitgenodigd zogeheten zichtstallen met varkens te bezoeken, misleidend is. Volgens de RCC geven de zichtstallen geen representatief beeld van de huidige varkenshouderij, maar van een situatie die op z’n vroegst pas vanaf 2013 zal gelden. De uitspraak van de RCC volgt op een klacht die is ingediend door de Partij voor de Dieren. In haar klacht benadrukte de Partij voor de Dieren dat het bij de zichtstallen gaat om showsituaties die dramatisch afwijken van de wijze waarop varkens worden gehouden. De campagne Stap in de Stal is een initiatief van de stichting Varkens in Zicht die claimt dat ze de burger wil informeren over de “huidige stand van zaken”.

Minister Verburg financierde de campagne met een bijdrage van 100.000 euro en gaf onlangs zelf het startschot voor de campagne, waarbij ze de zichtstallen ‘representatief’ noemde. Ten onrechte naar nu blijkt. De misleidende campagne beleeft haar hoogtepunt tijdens het komende weekend wanneer de varkenshouders het Weekend van het Varken organiseren. De PvdD is verheugd dat de Reclame Code Commissie uitspraak heeft gedaan voorafgaand aan dit evenement zoals gevraagd, zodat het publiek tijdig geïnformeerd kan worden over het misleidende karakter van de campagne. De Partij voor de Dieren heeft aanvullende Kamervragen gesteld aan de minister over de subsidiëring van een misleidende campagne.

In haar verweer zegt Varkens in zicht dat de campagne bedoeld zou zijn om de intensieve varkenshouderij inzichtelijk en toegankelijk te maken. Die suggestie wordt inderdaad gewekt, maar de campagne Stap in de Stal vormt geen weergave van de werkelijkheid. Opvallend is dat wat je krijgt te zien in de zichtstal ook geen afspiegeling is van de varkensstapel in Nederland (CBS, 2006):
• Dragende zeugen: 723.000
• Zeugen bij biggen: 180.000
• Beren: 6.000
• Vleesvarkens: 5.500.000

In de zichtstallen zijn het vooral de dragende zeugen en kleine biggetjes die lekker in het stro in het zicht liggen, terwijl 5,5 miljoen vleesvarkens onzichtbaar in donkere kale betonnen stallen in 6 maanden naar hun slachtgewicht worden gebracht zonder ballen, tanden en staart. Varkens in de intensieve veehouderij leven niet op stro, hebben niet alle ruimte en zijn buitengewoon ongelukkig. Onlangs nog zegde de minister toe dat uiterlijk begin volgend jaar varkens deugdelijk afleidingsmateriaal ter beschikking moeten krijgen. Nederland voldoet op dit moment niet aan Europese regelgeving die stelt dat varkens in de intensieve veehouderij de beschikking moeten hebben over effectief afleidingsmateriaal zoals stro. Nederlandse varkens hebben nu slechts een bijtketting ter verdrijving van de verveling. Wat veel mensen niet weten is dat Nederlandse varkens op dit moment antidepressiva krijgen toegediend en dat dieren letterlijk wegkwijnen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief