Debat­bij­drage Partij voor de Dieren Verant­woording Rijks­uit­gaven


21 mei 2007
Den Haag, 22 mei 2007-

Nog geen halve cent per dier voor verbetering dierenwelzijn
Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid heeft in 2006 nog geen halve eurocent per dier uitgegeven om de situatie in de bio-industrie te verbeteren. In totaal werd 2,5 miljoen euro uitgegeven op een totaalbedrag van ruim 2,4 miljard euro op de LNV begroting. Nog geen 0,1% van de totale begroting. En dat terwijl de samenleving tientallen miljoenen euro’s moet bijdragen aan het oplossen van het mestprobleem, aan de door de diertransport veroorzaakte uitbraken van dierziekten en aan investeringssubsidies voor een sector die het daglicht letterlijk niet kan verdragen.

De Partij voor de Dieren pleit voor de begroting van 2008 voor het opnemen van een substantieel hoger bedrag voor dierenwelzijn. Ook wil zij meer geld reserveren voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. Verder dringt zij er bij de regering op aan dierenwelzijnseisen te koppelen aan de bijna 900 miljoen euro die het ministerie van LNV uitgeeft aan kennis en innovatie bij de onderzoeksinstellingen in Wageningen; voorheen architecten van de bio-industrie.

Lees verder de hele bijdrage

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief