Motie Partij voor de Dieren voor refe­rendum EU Grondwet kan rekenen op steun van Kamer­meer­derheid


22 mei 2007
Den Haag, 23 mei 2007 – De Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend waarmee de Kamer de regering verzoekt om een referendum uit te schrijven voor een gewijzigd (grondwettelijk) verdrag voor de Europese Unie. Na de afwijzing van de Europese Grondwet, onder andere door Nederland en Frankrijk, zijn de EU-lidstaten inmiddels volop in onderhandeling over wijziging van het verdrag. Tijdens het debat over een nieuw (grondwettelijk) verdrag dat vandaag gevoerd werd in de Kamer, heeft PvdD-kamerlid Esther Ouwehand een motie ingediend om te komen tot een nieuw referendum. Op basis van de toezeggingen in het debat en de verkiezingsprogramma’s moet worden aangenomen dat de motie kan rekenen op een ruime kamermeerderheid. SP, GroenLinks, D’66 en de Partij voor de Vrijheid hebben reeds steun toegezegd voor een referendum, en de PvdA heeft conform haar partijprogramma toegezegd zich niet te verzetten tegen een nieuw referendum.

Het Nederlandse kabinet doet er naar eigen zeggen alles aan om te voorkomen dat het nieuwe verdrag ‘de schijn zal wekken van een grondwet’, omdat de Raad van State in dat geval een zware procedure voorschrijft voor ratificatie: een referendum of ontbinding van de Kamer. Opinieonderzoek wijst uit dat 75% van de Nederlandse kiezers hoe dan ook wil worden geconsulteerd over een aangepast verdrag, ongeacht het grondwettelijke karakter van dat verdrag. De Partij voor de Dieren is zeer verheugd over de brede steun voor haar voorstel om opnieuw een referendum uit te schrijven. Tijdens het vorige referendum voerde de PvdD campagne tegen de Europese Grondwet vanwege het dieronvriendelijke karakter daarvan.

Het kabinet heeft de Kamer laten weten wat haar inzet zal zijn bij de onderhandelingen over de nieuwe grondwet, maar wil geen inzage geven over de consequenties die zij wil verbinden aan de uitkomsten van de onderhandelingen wanneer het Nederland niet lukt om de gewenste wijzigingen door te voeren. De Partij voor de Dieren vindt dat het ‘nee’ van de Nederlandse kiezer tegen de Grondwet serieus moet worden genomen en wil dat een gewijzigd verdrag opnieuw aan de bevolking zal worden voorgelegd, voordat Nederland al dan niet over zal gaan tot ratificatie.

MOTIE VAN HET LID OUWEHAND
Voorgesteld op 23 mei 2007

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat ratificatie van het Grondwettelijk Verdrag in 2005 door een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers bij referendum is afgewezen,
constaterende, dat de EU-lidstaten inmiddels volop met elkaar in onderhandeling zijn over de wijziging van het Grondwettelijk Verdrag, waarbij het kabinet wel de Nederlandse inzet heeft kenbaar gemaakt aan de Kamer, maar zich niet heeft uitgesproken over de consequenties die zij zal verbinden aan de uitkomsten van de onderhandelingen,
overwegende, dat opinieonderzoek uitwijst dat 75% van de Nederlandse kiezers per referendum geconsulteerd wil worden over de ratificatie van een aangepast verdrag,
verzoekt de regering om een gewijzigd (grondwettelijk) verdrag bij referendum voor te leggen aan de Nederlandse kiezer, alvorens al dan niet over te gaan tot ratificatie van dat verdrag
en gaat over tot de orde van de dag

Ouwehand

Gerelateerd nieuws

Reclame Code Commissie: promotiecampagne zichtstallen varkens misleidend

Amsterdam, 23 mei 2007 – De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelt in haar uitspraak dat de campagne Stap in de Stal, waarin h...

Lees verder

Koningin serveert geen foie gras meer aan gasten

Minister na kamervragen PvdD: serveren foie gras door koningin vorige maand eenmalig Den Haag, 30 mei 2007 - Minister Verburg...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief