Rechter wijst eisen van pluim­vee­sector af: Wakker Dier-campagne "Rem het virus, eet geen kip!" gaat door


29 november 2005
De eis in kort geding van de Nederlandse pluimveesector om Stichting Wakker Dier een verbod op te leggen campagne te voeren onder het motto "rem het virus, eet geen kip" is vandaag integraal afgewezen door de president van de Amsterdamse rechtbank. De pluimvee-industrie eiste dat Wakker Dier zou stoppen een directe relatie te leggen tussen de bio-industrie en vogelpest maar de rechtbank staat dit wel toe. De motivering van de uitspraak zal zo spoedig mogelijk, naar verwachting voor 17 uur, integraal op de website www.virusremmer.nu verschijnen. In de campagne die gevoerd wordt via de website www.virusremmer.nu kunnen consumenten een "kippeneed" afleggen waarin ze beloven geen kip meer te eten zolang het non-vaccinatiebeleid wordt gehandhaafd en de vogelpestdreiging niet is beteugeld. Verder kunnen bezoekers een viral movie van Joep Bertrams over de vogelpestdreiging verspreiden.

Vrijheid van meningsuiting

Tijdens de rechtszitting die plaatsvond op 29 november heeft Stichting Wakker Dier bepleit dat de vrijheid van meningsuiting ernstig aangetast zou worden wanneer haar zeer gefundeerde campagne zou worden stilgelegd. De overwegingen die Wakker Dier ter zitting heeft aangevoerd zijn te vinden op www.virusremmer.nu. De rechtszaak was aanvankelijk aangespannen door 7 organisaties vanuit de pluimveesector, een van hen -PVE- trok zich op het laatste moment terug als eiser.

Voor zover bekend is het de eerste maal ter wereld dat getracht is een maatschappelijke organisatie die een mening uitdraagt in relatie tot de vogelpestcrisis, via de rechter het zwijgen op te leggen.

In verschillende landen voert Peta, de grootste dierenbeschermingsorganisatie ter wereld, campagne tegen de vleesconsumptie in relatie tot de vogelpest, met slogans als "Bird flu kills, go vegetarian" en "Chicken vaccine: go veg."

Waar overal ter wereld met maatschappelijke discussie op basis van inhoudelijke argumenten op deze campagnes wordt gereageerd, wilde de Nederlandse pluimveesector maatschappelijke kritiek en daaruit voortvloeiende gedragsverandering van consumenten in de kiem smoren door een verbod te eisen op campagne voeren. De pluimvee-organisaties eisten een onmiddelijke stop op radiospotjes van Wim T.Schippers in het kader van de campagne "rem het virus , eet geen kip", uitingen via de website in het kader van de campagne of mededelingen aan derden op andere wijze waarin een verband gelegd wordt tussen bestrijding van de vogelpest en het staken van de consumptie van kip, op straffe van een dwangsom van 250.000 euro per overtreding.

"Als deze eis was toegewezen, zouden heel veel maatschappelijke organisaties een ernstig probleem hebben gekregen met het vragen van aandacht voor hun doelstellingen", zegt Marianne Thieme van Wakker Dier.

Wakker Dier zag in de eisen van de pluimveesector een ernstige poging de vrijheid van meningsuiting geweld aan te doen. In haar verweer heeft Wakker Dier gewezen op het feit dat het haar maatschappelijke taak en ethische plicht is consumenten te wijzen op het verband tussen de wereldwijde productie van pluimveeproducten waarbij 47 miljard dieren per jaar gedood worden en het ontstaan van dierziektencrises die zoals in het geval van H5N1 pandemische vormen kunnen aannemen en een gevaar vormen voor de wereldgezondheid, volgens UN, WHO, FAO en Wereldbank.

Wakker Dier blij met uitspraak

Wakker Dier is verheugd over de afwijzing van de intimiderende eisen van de pluimveesector. "Het kan en mag niet zo zijn dat commerciele belangen gesteld zouden worden boven een groot goed als de vrijheid van meningsuiting", aldus Marianne Thieme.

Voorzitter Vakbond Pluimveehouders gesommeerd tot rectificatie

Afgelopen zaterdag noemde voorzitter Ad Kon van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, een van de eisers, Stichting Wakker Dier in ondermeer het Agrarisch Dagblad een "criminele organisatie" vanwege de oproep om geen kip meer te eten. Wakker Dier heeft Ad Kon en de Vakbond Pluimveehouders inmiddels gesommeerd deze kwetsende, ongefundeerde en criminaliserende uitlating binnen 7 dagen te rectificeren.

Bron: Stichting Wakker Dier

Gerelateerd nieuws

Hoorzitting biotechnologie bij dieren op donderdagavond 24 november

Het is in Nederland verboden om het genetisch materiaal van dieren te wijzigen en om biotechnologische handelingen bij een di...

Lees verder

Bont voor Dieren in gelijk gesteld door Raad van State: uitbreiding Egchelse nertsenfokkerij tegengehouden

Bont voor Dieren heeft de uitbreidingsplannen van twee nertsenfokkers in Egchel verijdeld. De fokkers - Topmink BV en Van Sch...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief